Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3940
Başlık: Tiroid hormunu seviyelerinin koroner baypas operasyonu sonrası atriyal fibrilasyon gelişimine etkisi
Diğer Başlıklar: Effect of thyroid hormone levels on atrial fibrillation after coronary artery bupass surgery
Yazarlar: Cengiz, Mete
Aytaç, İrem İris Kan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tiroid hormonu
Atriyal fibrilasyon
Çalışan kalpte koroner baypas
Konvansiyonel koroner baypas
Thyroid hormones
Atrial fibrillation
Off-pump coronary artery bypass surgery
Conventional coronary artery bypass surgery
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aytaç, İ. İ. K. (2006). Tiroid hormunu seviyelerinin koroner baypas operasyonu sonrası atriyal fibrilasyon gelişimine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Koroner baypas operasyonu sonrası atriyal fibrilasyon (AF), en sık görülen aritmi şeklidir ve ciddi morbiditeye neden olmaktadır. Çoğu olguda AF kendini sınırlayabilir nitelikte olsa da, ek medikal tedaviye ve hastanede kalış süresinde artışa neden olabilecek komplikasyonlarla ilişkilidir. Kalp hızının ayarlanması, kalp kasılabilirliği ve arteriyel periferik dirençte triiodothyronin (T3) hormonunun esas rolü oynadığı gösterilmiştir ve düşük T3 hormonu seviyelerinin kardiyak hastaların kötü prognozunda güçlü bir belirleyici olduğu düşünülmektedir. Düşük T3 hormonu seviyeleri artmış tiroid hormonu metabolizmasına neden olmakta ve kardiyak hastaların prognozunu olumsuz etkilemektedir. Bu çalışma, düşük tiroid hormonu seviyelerinin çalışan kalpte yapılan koroner baypas (OPCAB) ile konvansiyonel teknikte yapılan koroner baypas operasyonu sonrası AF gelişimindeki etkisini karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. Koroner baypas operasyonu yapılan 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalardan 30’u rasgele olarak OPCAB yapılan hastalar içinden, diğer 30’u da yine rasgele olarak konvansiyonel teknik kullanılan hastalar içerisinden seçildi. Tüm hastaların operasyon öncesi ve operasyon sonrası dönemde tiroid fonksiyon değerlerine bakıldı. Sonuç olarak, düşük tiroid hormonu seviyelerinin OPCAB ve konvansiyonel koroner baypas operasyonu uygulanan olgularda operasyon sonrası dönemde AF gelişimine etkisinin olmadığı belirlendi.
Atrial fibrillation (AF) is the most frequently encountered postoperative arrhythmic complication associated with coronary artery bypass graft (CABG) surgery. Despite it is often regarded as a self- limited condition, post CABG AF is associated with complications including need of additional treatment and prolonged hospitalization. Low serum T3 is a common finding in patients with heart disease, and recent evidence suggests that altered thyroid metabolism may significantly worsen the prognosis of cardiac patients. This prospective, randomised, clinical study was planned to determine the effect of low thyroid hormone concentrations on the occurence of postoperative AF in on-pump (conventional) and off-pump coronary artery bypass (OPCAB) surgery. We analysed the preoperative and postoperative thyroid hormone levels in 60 patients. Thirty patients underwent OPCAB surgery and 30 patients underwent conventional coronary artery bypass surgery. In conclusion, there is no reduction of AF recurrence rate in the postoperative period patients with low thyroid hormone levels, between OPCAB and conventional coronary artery bypass surgery.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3940
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
193696.pdf262.9 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons