Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3939
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBecermen, Metin-
dc.contributor.authorÇiçek, Mehmet-
dc.date.accessioned2019-12-23T07:01:59Z-
dc.date.available2019-12-23T07:01:59Z-
dc.date.issued2017-08-03-
dc.identifier.citationÇiçek, M. (2017). Parmenides ve Platon'da "Varolan". Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3939-
dc.description.abstractBu çalışma, Parmenides ve Platon'un felsefelerinde "varolan" ve "varolmayan" kavramlarının, ne türden bir işleve sahip olduklarını incelemektedir. Buna göre Parmenides, "varolan"ın olduğundan, "varolmayan"ın ise olmadığından bir an bile şüphe etmez. Ancak Platon, sofistlerin neye dair konuştuklarını tanımlamak uğruna "varolmayan"ın bir anlamda var olduğunu ileri sürer. Bu yüzden Parmenides'in öğretisi ile karşı karşıya gelen Platon, büyük saygı duyduğu Parmenides'in öğretisini çürütme girişiminde bulunur. Bunu, "başka" ideasının aracılığı ile yapar. Girişiminde başarılı olduğunu düşünen Platon'a, bu yüzden felsefe tarihinde zaman zaman "baba katili" yakıştırması yapılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma ayrıca, bu türden bir yakıştırmanın yanlış olduğunu ve Platon'un yalnızca, Parmenides'in öğretisini ayrıntıladığını kanıtlamayı amaçlamaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThis work investigates the functionality of "being" and "not-being" aspects which are found in the philosophy of Parmenides and Plato. Parmenides does not hesitate about the existence of the "being" and the absence of the "not-being". However, in order to define what the sophists talk about, Plato argues that "not-being" exists in some sense. Plato, who stands against the teachings of Parmenides now, despite his huge respect, tries to disprove them (Parmenides' teachings). He performs this through the other (idea). Plato is sometimes called as "the parricide" in the philosophy history due to thinking that he has succedded in his disprove trial. This work aims to prove that this naming is wrong and Plato only extends and details the teaching of Parmenides.en_US
dc.format.extentVIII, 104 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectVarolantr_TR
dc.subjectVarolmayantr_TR
dc.subjectİdeatr_TR
dc.subjectBaşkatr_TR
dc.subjectBirtr_TR
dc.subjectParmenidestr_TR
dc.subjectPlatontr_TR
dc.subjectBeingen_US
dc.subjectNot-beingen_US
dc.subjectIdeaen_US
dc.subjectThe otheren_US
dc.subjectOneen_US
dc.subjectPlatoen_US
dc.titleParmenides ve Platon'da "Varolan"tr_TR
dc.title.alternative"The being" in Parmenides and Platoen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491240.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons