Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3936
Title: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye adaylık sürecinin ulusal güvenliğe etkisi
Other Titles: L'influence de la processus de candidature de la Turquie a L'Union Européenne sur la sécurité nationale
Authors: Reçber, Kamuran
Özçelik, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: Türkiye
Avrupa Birligi
Ulusal güvenlik
La Turquie
L’Union Européenne
Sécurité nationale
Issue Date: 20-May-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özçelik, M. (2008). Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye adaylık sürecinin ulusal güvenliğe etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Avrupa'da II'nci Dünya Savaşı sonrasında hız kazanan bütünleşme arayışlarının temelinde güvenlik kaygısı bulunmaktadır. Bugün Avrupa Birliği'nde ortak bir dış, güvenlik ve savunma politikası oluşturma çabalarına devam edilmektedir. Ancak Avrupa Birliği üyesi Devletlerden bazılarının ulusal egemenlikleri kapsamında gördükleri alanlarda yetki devri konusunda temkinli davranmaları nedeniyle süreç yavaşlamıştır. Türkiye, 1964 yılında yürürlüğe giren Ankara Andlaşması ile Avrupa Topluluğu'na ortaklık başvurusunda bulunmuştur. Bu çalışma, Türkiye'nin yaklaşık 45 yıldan beri devam eden üye adaylık sürecinin ulusal güvenliğine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.
A la base de la recherche d’intégration en Europe, qui se lance après la Deuxième Guerre Mondial, se trouve l‘inquiétude liée a la sécurité. Aujourd’hui, on continue de travailler pour installer une politique commune extérieure, de sécurité et de défense. Mais, le processus se ralentit, en raison de quelques Etats, qui sont des membres de l’Union Européenne, et qui ont pris le soin de transformer l’autorité qu’ils reconnaissent dans le domaine de la souveraineté nationale. La Turquie s’est adressée à la Communauté européenne pour etablir une association par l’intermédiaire de l’accord d’Ankara qui est entré en vigueur en 1964. Cette etude bute sur l’examen de l’influence du processus de candidature de la Turquie qui dure depuis à peu près 45 années, sur la sécurite nationale.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3936
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220959.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons