Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3933
Title: Bursa ve Balıkesir illerinde sözleşmeli ve serbest olarak kasaplık piliç (broiler) yetiştiriciliği yapan işletmelerin karşılaştırmalı ekonomik analizi
Other Titles: Economic analaysts of the broiler forms where under contrac/noncontract in Bursa and Balıkesir province
Authors: Çetin, Bahattin
Çobanbaş, Necla
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Ekonomik analiz
Etlik piliç
Economic analysis
Broiler chickens
Tavukçuluk işletmeleri
Poultry enterprises
Bursa
Balıkesir
Issue Date: 26-Apr-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çobanbaş, N. (1999). Bursa ve Balıkesir illerinde sözleşmeli ve serbest olarak kasaplık piliç (broiler) yetiştiriciliği yapan işletmelerin karşılaştırmalı ekonomik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa ve Balıkesir illerinde sözleşmeli ve serbest olarak broiler üretimi yapan işletmelerin ekonomik yapısı ve sorunları, sözleşmeli olarak broiler üretimi yapan 20 adet işletmeden ve serbest olarak broiler üretimi yapan 5 adet işletmeden elde edilen verilere bağlı olarak incelenmiştir. İşletmeler kapasitelerine göre 10.000 adetten küçük, 10.000-20.000 adet arası ve 20.000 adetten büyük olmak üzere üç gruba ayrılarak incelenmiştir. Ancak sözleşmeli ve serbest yetiştiricilik karşılaştırılırken işletme yoğunluğu 10.000 - 20.000 adet arasında kapasiteye sahip olan işletmelerde olduğu için karşılaştırmada bu grup içine giren işletmeler gözönünde bulundurulmuştur. Buna göre incelenen işletmelerde piliç maliyeti; sözleşmeli olarak broiler üretimi yapan işletmelerde 472.467 TL, serbest olarak broiler üretimi yapan işletmelerde 450.122 TL, saf hasılaları ise; sözleşmeli olarak broiler üretimi yapan işletmelerde 27.637.954.000 TL ve serbest olarak broiler üretimi yapan işletmelerde 33.278.760.000 TL olarak hesaplanmıştır. 1 kg canlı ağırlık maliyeti sözleşmeli üretimde 217.226,20 TL iken serbest olarak üretim yapan işletmelerde 202.478,50 TL'dir. Üretim masrafları içinde yem masrafları sözleşmeli üretimde %74,42'lik, serbest olarak üretim yapan işletmelerde % 74,05 Tik pay ile en yüksek değere sahiptir.
The main purpose of this study is to determine the economic structure and related problems of broiler farms in Bursa and Balıkesir province. This study was carried out on the data collected from total 25 broiler farms. Broiler farms have been analysed in to three groups according to their capacities, the first group was up to 10.000 head, the second group was from head and the third group was over 20.000 head. However, Because of the denstiy in the second group, this group was considered in comparison of the two type of broiler farms. Poultry meat cost has been estimated in the under contract broiler farms as 472.467 TL Per head, 450.122 TL Per head, in the free broiler farms. Net revenu in the contract broiler farms as 27.637.954.000 TL and in the free broiler farms and as 33.278.760.000 TL. Poultry meat cost 217.226,20 TL / Per kg in the under contract farms while as 202.478,50 TL / Per kg free broiler farms. Feed expenses have the highest share almost with 74,42 % in the under contract broiler farms and with 74.05 % in the free broiler farms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3933
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084848.pdf
  Until 2099-12-31
4.73 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons