Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3929
Title: Büküm fikse şartlarının iplik özelliklerine etkisi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the effect of twist fixing conditions to yarn properties
Authors: Özdemir, Özcan
Dayık, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Nem
Moisture
Pamuk ipliği
Cotton yarn
İplik
Yarn
Şartlandırma
Conditioning
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dayık, M. (1999). Büküm fikse şartlarının iplik özelliklerine etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; fabrikalardan, piyasada çok kullanılan numara aralığında seçilen (16/1 karde dokuma, 20/1 karde dokuma, 30/1 karde dokuma, 30/1 penye triko, 36/1 penye dokuma, 20/1 O.E.) %100 pamuk iplikleri vakumlu ortamda doymuş buharla -630mmHg basınçta 55 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C'de ve -700mmHg basınçta 70 °C'de kondisyonlanmışlardır. Kondisyondan sonra; kondisyonlanan tüm ipliklerin rutubet oranları ve mukavemet özellikleri test edilerek kondisyon önceki değerlerle karşılaştırılmış, kondisyonlama sıcaklığının ve basıncının ipliğin rutubeti ve mukavemet özellikleri üzerine etkisi tablolar, grafikler ve istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir. Aynı zamanda kondisyonlama işleminden 1 saat sonra, 1 gün sonra, 1 hafta sonra, 2 hafta sonra ve 3 hafta sonra yapılan ölçümlerle kondisyonlama işleminden sonra elde edilen değerlerin zamanla değişimi incelenmiştir. Sonuç olarak; kondisyonlama sıcaklığının ve basıncının ipliğin rutubeti ve mukavemet özellikleri üzerine etkisi açık bir şekilde görülmüş ve elde edilen değerlerin kondisyonlama işleminden sonra çok az bir azalma ile zamanla değişiminin ihmal edilebilecek kadar az olduğu tespit edilmiştir.
In this study, the most common 100% cotton yarns such as; 16/1, 20/1 carded yarn for weaving, 30/1 conbed yarn for knittig and 36/1 combed yarn for weaving as well as 20/1 O.E. Rotor yarns have been conditioned. The controlled atmospheric conditions were employed where the pressure was 630mmHg, at 55 °C, 60 °C, 70 °C, 80 C as weel as 700 mmHg at 70 °C in vacummed and saturated environment. After conditioning, relative humidity and tensile properties of all conditioned states. The effect of temperature and pressure to yarns humidity and tensile properties have been presented with tables graphs. The result have been evaluated with statistical methods. Furthermore with the tests performed after 1 hour, 1 day, 1 week, 2 weeks and 3 weeks of conditioning, the variation of test result in time after conditioning has been observed. Consequently, it has been clearly seen that temperature and pressure of contioning have positive effects on humidity and tensile properties of the cotton yarns. The result obtained from the test after conditioning slightly drops in time that can be ignored.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3929
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084849.pdf
  Until 2099-12-31
6.61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons