Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3928
Title: LPG ve benzinle çalışan otto motorlarının emisyon ve performans bakımından incelenmesi
Other Titles: Comparison of emissions and performance of otto engines working with LPG and gasoline
Authors: Sürmen, Ali
Çevik, Yağmur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Emisyon
Emission
LPG
Liquefied petroleum gas
Motorlar
Otto motorlar
Performans
Motors
Otto motors
Performance
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çevik, Y. (1999). LPG ve benzinle çalışan otto motorlarının emisyon ve performans bakımından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, benzin ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışabilen tek nokta püskürtmeli (SPI) 1,6 litre motorlu Doğan marka otomobilin performans ve egzos emisyonlarına ait karşılaştırmalar verilmiştir. Tek nokta (SPI), çok nokta (MPI) püskürtmeli ; 3 yollu katalitik sistemler ile daha kompleks bazı sistemlerde kullanılan ve EC/91441 normu ile belirlenmiş kabul edilebilir emisyon limitlerine uyan ikinci jenerasyon motor üzerinde çalışılmıştır. Aynı normun belirlenmiş olan şehiriçi ve ekstra şehiriçi birleştirilmiş çevrimi kullanılmıştır.. Uygulamalarda, LPG kullanımı ile hidrokarbon ve karbonmonoksit emisyonlarında düşüş saptanmıştır. NOx emisyonlarının ise benzin ile kullanımda daha düşük çıktığı görülmüştür. Aracın tekerinden çıkan güç değerinde ise kısmi düşüş görülmektedir. Ayrıca LPG uygulamalarında yapılmış farklı denemelerde, yakıt hava karışımının yanma sonu ısısı farklılıkları ile emisyon değerlerinde yol açtığı farklar gözlenmiştir. LPG ve benzinin adiyabatik alev sıcakları arasında tahmin edilen farkın yolaçacağı sorunlar teorikte ve partik kullanımdaki uygulamalar aracılığı ile irdelenmiştir.
In this study, comparisons regarding exhaust emissions and performance in a 1,6-liter, Single-Point-Injection (SPI) engine-equipped Doğan car working with gasoline and Liquified Petroleum Gas (LPG) has been given. The work has been carried out on a second generation engine complying with acceptable emission limits determined by the European norm EC/91/441 which is defined for 3-way catalysts or more complex systems. The test cycle indicated in the above mentioned norm which includes the urban and extra-urban cycles combined. Utilizing LPG resulted in lower values for the hydrocarbon and carbonmonoxide emission, but on the contrary, the emissions of NOx is observed to be increasing. The wheel power of the car was seen to be slightly lower in LPG-utilization, as expected. Extra test results for LPG were observed and was seen that the air-fuel mixture properties affects highly the after-combustion temperature. The difference expected between the adiabatic flame temperatures of LPG and gasoline were investigated through the theoretical information and the practical practice.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3928
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084844.pdf
  Until 2099-12-31
3.2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons