Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3918
Title: Bursa ve yöresinde yaygın olarak kullanılan pestisitleri toprak bakterilerinin parçalama özelliklerinin araştırılması
Other Titles: Degradation of some pesticides widely using in Bursa, by soil bacteria
Authors: Gücin, Fahrettin
Ay, Yaşar Dursun
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Pestisit
Toprak bakterileri
Biyolojik parçalanma
Pesticide
Soil bacteria
Biodegradation
Issue Date: 10-Dec-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ay. Y. D. (1999). Bursa ve yöresinde yaygın olarak kullanılan pestisitleri toprak bakterilerinin parçalama özelliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa ve çevresinde yaygın olarak kullanılan pestisitlerden Chloridazon, Chlorpyrifos -ethyl ve mukayese materyali olarak da pp'- DDT'nin, Pseııdomonas aeruginosa DSM 50071, Bacillus megaterium DSM 32 ve Bacillus subtilis IMG 22 bakterileri tarafından parçalanma durumları araştırılmıştır. Pestisitlerin bakteriler tarafından parçalanması, optimum sıcaklık istekleri göz önüne alınarak Mineral Salts Yeast Extract (MSYE) ve Minimal Glucose Medium (MGM) besiyerinde 25 ve 35 °C lerde inkübe edilerek araştırılmıştır. 1.5 ve 5 ppm olarak pestisit ilave edilen besiyerlerine saf bakteri türleri inoküle edilerek kültür ortamı ve bakteri inoküle edilmeyen besiyeri de kontrol ortamı olarak kullanılmıştır. Hazırlanan bu ortamlar 30 gün süreyle inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresinin farklı günlerinde (5, 10, 20, 30. gün ) kültürdeki pestisit miktarı etil asetatla (Merck) ekstrakte edilmiş ve Shimadzu marka GC 148 model gaz kromatografısi / Azot -Fosfor Dedektörü (NPD) kullanılarak pestisit kalıntı miktarı analiz edilmiştir. Kültürdeki mikroorganizmaların üreme durumları, inkübasyon süresinin farklı günlerinde (5, 10, 20, 30. gün) Plate Count Agar (PCA) besiyerinde plak kültürü metodu ile belirlenmiştir. Ayrıca spektrofotometre (Coleman Junior II) ile de 550 nm dalga boyunda ölçüm yapılarak bakteri sayısı tespit edilmiştir. Chlorpyrifos-ethyl; üç bakteri tarafından da parçalanmıştır. P. aeruginosa DSM 50071 bakterileri tarafından 25 °C de, % 20.81 (1.5 ppm) ve % 53.26 (5 ppm), 35 °C de, % 33.70 (1.5 ppm) ve % 27.44 (5 ppm), B. megaterium DSM 32 tarafından 35 °C de, % 27.89 (1.5 ppm) ve % 1 1.39 (5 ppm), B. subtilis IMG 22 bakterileri tarafından 35 °C de, % 27.81 (1.5 ppm) ve % 22.55 (5 ppm) oranında parçalanmıştır. Chloridazon; üç bakteri tarafından da parçalanmıştır. P. aeruginosa DSM 50071 tarafından 25 °C de, % 60.50 (1.5 ppm) ve% 67.86 (5 ppm), 35 °C de, % 66.31 (1.5 ppm) ve % 69.54 (5 ppm), B. megaterium DSM 32 tarafından 35 °C de, % 22.80 (1.5 ppm) ve % 58.66 (5 ppm), B. subtilis IMG 22 bakterileri tarafından 35 °C de, % 53.1 1 (1.5 ppm) ve ° o 44.48 (5 ppm) oranında parçalanmıştır.pp'-DDT; P. aeruginosa DSM 50071 bakterileri tarafından 25 ve 35 °C de, B. megaterium DSM 32 ve B. subtilis IMG 22 bakterileri tarafından 35 °C de, parçalanmamıştır.
In this study, degredation of pesticides used in widely Bursa region such as Chloridazon, Chlorpyrifos -ethyl and a comparative material pp'- DDT by Pseudomonas aeruginosa DSM 50071, Bacillus megaterium DSM 32 ve Bacillus subtilis IMG 22 were investigated. Degredation of pesticides by bacteria was investigated in media of Mineral Salts Yeast Extract (MSYE)and Minimal Glucose Medium (MGM), and incubated at optimum temperature 25 and 35 °C. A culture was preparad by adding 1.5 and 5 ppm pesticide and pure bacterium species. A control medium was also prepared with only pesticide and compared with the culture of pesticide and bacterium. The prepared media were incubated for 30 days. Pesticides were extracted with ethyl acetate (Merck) in various days (5,10,20 and 30 th days) during incubation period. The extract was analysed by Shimadzu model gas chromatography (GC 148) with Nitrogen - Phosphorus Dedector (NPD). Development of microorganisms in culture during different incubation periods (5,10,20 and 30th days) were determined by plate culture method in Plate Count Agar (PCA) medium. The number of bacterium was determined by spectrophotometer (Coleman Junior II) at 550 nm. Chlorpyrifos -ethyl was also degraded by each of three bacteria. It was degraded by P. aeruginosa DSM 50071 at 25 °C, % 20.81 (1.5 ppm) and % 53.26 (5 ppm), at 35 °C, % 33.70 (1.5 ppm) and % 27.44 (5 ppm), by B. megaterium DSM 32 at 35 °C, % 27.89 (1.5 ppm) and % 1 1.39 (5 ppm), and by B. subtilis IMG 22 at 35 °C % 27.81 (1.5 ppm) and % 22.55 ( 5 ppm). Chloridazon was also degraded by each of three bacteria. It was degraded by P. aeruginosa DSM 50071 at 25 °C, % 60.50 (1.5 ppm) and % 67.86 (5 ppm), at 35 °C % 66.31 (1.5 ppm) and % 69.54 (5 ppm), by B. megaterium DSM 32 at 35 °C % 22.80 (1.5 ppm) and % 58.66 (5 ppm), and by B. subtilis BVIG 22 at 35 °C % 53.1 1 (1.5 ppm) and % 44.48 (5 ppm).IV pp- DDT was undegraded by P. aeruginosa DSM 50071 at 25 and 35 °C, by B. megatehum DSM 32 and B. subtilis IMG 22 at 35 °C.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3918
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084834.pdf
  Until 2099-12-31
4.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons