Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3911
Başlık: Metakrilik asit aşılanmış kitosan kürelerin karakterizasyonu ve lizozim enziminin saflaştırılmasında kullanılması
Diğer Başlıklar: Characterization of metacrylic acid grafted chitosan beads and the use of them in the purification of the lysozyme enzyme
Yazarlar: Beşirli, Necati
Ekici, Gülsüm
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kitosan küre
Lizozim
İmmobilizasyon
İyon değişim
Yumurta beyazı
Aşı kopolimer
Metakrilik asit
Chitosan bead
Lysozyme
Immobilization
Ion-exchange
Metacrylic acid
Graft copolymer
Egg white
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ekici, G. (2007). Metakrilik asit aşılanmış kitosan kürelerin karakterizasyonu ve lizozim enziminin saflaştırılmasında kullanılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalısmada, yumurta beyazından doğrudan lizozim enziminin saflastırılması için yeni bir kromatografik matriks gelistirildi. Destek materyali olarak, kitosan-g-pMAA küreleri kullanıldı. Kesikli sistemde bu afinite adsorbentleri üzerine farklı pH'larda farklı miktarda lizozim içeren sulu ortamdan lizozim adsorpsiyonu davranısı incelendi. Lizozimim iyon değistirici kürelere adsorpsiyonu için optimal pH değeri 4.0- 8.0 değerleri arasında arastırıldı. Sıcaklık ve iyonik siddetin, adsorbentlerin, adsorpsiyon kapasiteleri üzerindeki etkisi belirlendi. Kitosan-g-pMAA iyon değistirici kürelerin lizozim adsorpsiyon kapasitesi, sırasıyla 65.7 mg/g olarak belirlendi. ?mmobilize lizozim enziminin baslangıçtaki aktifliğini koruyarak 7 kez tekrar kulanılabildiği belirlendi. Yumurta beyazından doğrudan lizozim enzimi saflastırması sonuçları YBSK ile tayin edildi. Kitosan-g-pMAA iyon değistirici kürelerin, lizozim enziminin yumurta akından saflastırılmasında kullanılmasından sonra, lizozim enziminin 1.0 M KSCN ile elüsyonları yapıldı. Kitosan-g-pMAA iyon değistirici kürelerden elüe edilen lizozimin saflık derecesi ve geri kazanımları sırasıyla %94.16 ve %87.30 olarak belirlendi. Kitosan-g-pMAA küreler ile saflastırılan lizozimin spesifik aktivitesi 40486 U mg-1 olarak belirlendi.Ayrıstırma ve saflastırma islemlerinde lizozim aktivitesi, substrat olarak Micrococcus lysodeikticus bakterisi kullanılarak belirlendi.
In this study, for direct purification of lysozyme enzyme from egg white, a new chromatography matrixs was developed. Chitosan-g-pMAA ion-exchange beads were used as support material.Behaviour of lysozyme adsorption onto these ion-exchange beads, from Aqueous solutions containing different amounts of lysozyme at different pH, investigated in a batch system. The optimal pH values for adsorption of lysozyme on the affinity adsorbents, were investigated in the pH range of 4.0-8.0. The effects of temperature and ionic strenght,on the adsorption capacities of the adsorbents, were determined. The lysozyme adsorption capacity of the chitosan-g-pMAA ion-exchange beads was found as 65.7 mg/g, respectively. It was determined that the orginial activity was preserved when immobilized lysozyme was used repeatedly 7 times. The results of direct lysozyme enzyme purification from egg white were determined by HPLC. After usage of chitosan-g-pMAA ion-exchange beads the lysozyme enzyme from the egg white, lysozyme enzyme was eluted by 1.0 M KSCN solution. The purity and the recovery of the eluted lysozyme, were 94.16% and 87.30 % for chitosan-g-pMAA ion-exchange beads, respectively. The specific activity of the lysozyme purified with Kitosan-g-pMAA beads 40486 Umg-1. Separation and purification was monitored by determination of lysozyme activity using Micrococcus lysodeikticus as substrate.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3911
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
202355.pdf749.01 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons