Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3899
Title: Batum-Keda ilçesi Kvaşta köyü halk edebiyatı ürünleri
Other Titles: Folk literature product of Kvashta, a village of Keda municipality, in Batumi
Authors: Taş, Hülya
Nikabadze, Nona
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Halk Bilimi Bilim Dalı.
Keywords: Gürcistan
Batum
Keda
Kvaşta
Halk bilimi
Folklor
Georgia
Folklore
Folk literature
Issue Date: 9-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nikabadze, N. (2017). Batum-Keda ilçesi Kvaşta köyü halk edebiyatı ürünleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Gürcistan'ın Batum şehri, Keda ilçesi – Kvaşta köyü halk edebiyatı ürünleri derlenip incelenmiştir. Çalışmamızın amacı yüzyıllar içerisinde Kvaşta köyünde biriktirilmiş ve yeni kuşaklara aktarılmış âdet, gelenek, görenek, yaşayış tarzlarını ve uygulamalarını derleyerek halk kültürünün kaybolmaya yüz tutan mirasının kayıt altına alınmasıdır. Bu çalışma bir alan araştırmasıdır. Alan araştırması sırasında gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak derlemeler yapılmıştır. Girişi ve üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde araştırma alanının bulunduğu Gürcistan, Batum şehri, Keda ilçesi ve Kvaşta Köyü hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde Kvaşta Köyü Halk Edebiyatı Ürünleri, üçüncü bölümünde ise Kvaşta köyü Halk Bilimi Ürünleri incelenmiştir.
This study comprises of the collected work of folk literature of Kvashta village of Keda municipality, Batumi, Georgia. The objective of this research is to collect the orally transmitted traditions, rituals, customs, lifestyles and to preserve the folk's cultural heritage of Kvashta's new generation which was accumulated within centuries. This study is a field-work. This field work has been done by using the method of observation and most of the infotmation given in thesis are generally compiled on the basis of oral resources. The study is composed by introduction and three chapter parts. The thesis's first part includes general information about the city of Batumi, Keda municipality and village Kvashta. In second chapter, the products of Folk Literature of Kvashta village. And in the third chapter the products of Folk Science of Kvashta village are examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3899
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481439.pdf
  Until 2021-01-15
11.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons