Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3896
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArı, Cafer Tayyar-
dc.contributor.authorGüney, Muhammet Kağan-
dc.date.accessioned2019-12-22T13:17:26Z-
dc.date.available2019-12-22T13:17:26Z-
dc.date.issued2017-06-12-
dc.identifier.citationGüney, M. K. (2017). İnşacılık kuramı kapsamında 2000'li yıllarda Türk dış politikası ve kimlik. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3896-
dc.description.abstractBu çalışmada, 2000'li yıllarda Türk dış politikasının kimlik unsuru ile olan ilişkisi inşacılık kuramı kapsamında analiz edilmeye çalışılmıştır. Bunun için Türk devlet kimliğinin ilk nasıl inşa edildiğinin anlaşılması gerekli görülmüştür. Osmanlı Devleti'nin 19. Yüzyılda gerçekleştirdiği reformlar ve bu dönemde devleti yıkılmaktan kurtarmak için ortaya çıkan akımların modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğinin inşasına olan etkileri değerlendirilmiştir. Ardından Türkiye'nin Batıya karşı Batılı olmak ekseninde inşa ettiği kimliği incelenmiştir. Daha sonra, Türkiye'nin NATO ve AB ile olan ilişkilerinin Soğuk Savaş sonrasında değişime uğraması ve dış politikada özellikle 1990'larda bir takım çeşitlenmelere gidilmesi analiz edilmiştir. Son olarak 2000'li yıllarda Türk dış politikası özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin ortaya koyduğu yeni bakış açısı ve eylemleri kimlik inşası kapsamında değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis study, the relationship between Turkish foreign policy and identity in 2000s within the context of constructivism is tried to be analyzed. Therefore, understanding how state identiy is first constructed is seen neccessary. The effects of reforms in 19th century Ottoman Empire and the movements for saving empire from collapse to constructing the identity of modern Turkish Republic is considered. Then, Turkey's identity constructed as being Western against West is examined. Later, the change in relationships of Turkey with NATO and EU after Cold War and variety in foreign policy of Turkey especially in 1990s is analyzed. Finally, Turkish foreign policiy especially the new perspective and practices of government of Justice And Development Party is examined within the context of constructing identity.en_US
dc.format.extentXII, 117 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİnşacılık Kuramıtr_TR
dc.subjectTürk dış politikasıtr_TR
dc.subjectKimliktr_TR
dc.subjectModernismen_US
dc.subjectKemalizmtr_TR
dc.subjectDış politika ve kimlik ilişkisitr_TR
dc.subjectConstructivismen_US
dc.subjectTurkish foreign policyen_US
dc.subjectIdentityen_US
dc.subjectModernizmtr_TR
dc.subjectKemalismen_US
dc.subjectForeign policy and identiy relationshipen_US
dc.titleİnşacılık kuramı kapsamında 2000'li yıllarda Türk dış politikası ve kimliktr_TR
dc.title.alternativeTurkish foreign policy and identity within the context of constructivism in 2000sen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487337.pdf2.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons