Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3891
Title: Elektrik direnç kaynağı
Other Titles: Electrical resistance welding
Authors: Çakır, M. Cemal
Tezcan, Tolga
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Anabilim Dalı.
Keywords: Elektrot
Çekirdek çapı
Muayene
Soğutma sistemi
Bakırlar
İletkenlik
Boyutlandırma
Electrode
Nucleus diameter
Quality check
Cooling system
Coppers
Conductivity
Dimensioning
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tezcan, T. (2017). Elektrik direnç kaynağı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada elektrik direnç kaynağı ile ilgili teorik ve pratik uygulamalar anlatılmış; kullanılan malzemeler, kaynak hataları, proses esasları ve ekipman boyutlandırmaları incelenmiştir. . Önce konu ile ilgili kaynak araştırması yapılmıştır. Metallerin kaynak edilebilirliği, elektrotlarda kullanılan bakır alaşımlar, kaynak prosesinin elektrik, mekanik ve termal etkileri incelenmiştir. Kaynak kalitesini etkileyen parametreler, proses tasarımı ve elektrod boyutlandırma çizelgeleri detaylı olarak ele alınmıştır. . Kaynak kalitesini muayene yöntemleri de modern yöntemlerle birlikte sunulmuştur.
In this thesis, electrical resistance welding (ERW) theory and process is explained with theoretical and practical applications: the materials used for process and machinery, failures, process design parameters and fundamental designing are investigated. After having checked the literature about the issue, the weld ability of the metals, copper alloys the electrical, mechanical and thermal effects of the ERW process are analyzed. The parameters those which affect the welding quality, process design and electrode dimensioning & design are explained. Destructive and non-destructive test methods are also given with either conventional or modern methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3891
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497177.pdf6.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons