Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3888
Title: Priene Doğu Nekropol Bazilikası'nın batısında bulunan mezar grubu
Other Titles: Tomb Group located western area of Eastern Necropolis Basilica in Priene
Authors: Mert, İbrahim Hakan
Kuru, Buğra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı/Arkeoloji Bilim Dalı.
Keywords: Priene
Mezar
Yapı
Nekropol
Priene
Grave
Structure
Necropolis
Issue Date: 1-Dec-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuru, B. (2018). Priene Doğu Nekropol Bazilikası'nın batısında bulunan mezar grubu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Priene'nin Doğu Nekropolü'nde bulunan ve İ.S. 5. yüzyıla tarihlenen "Nekropol Bazilikası"nın batısında, 2016 ve 2017 yıllarında sürdürülen kazı çalışmaları sırasında bulunan 7 adet mezar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bahsi geçen mezarlar khamosorion, kısmi khamosorion ve oygu – örgü tipinde inşa edilmişlerdir. Mezarlar genel olarak Hellenistik Dönemin başında ve ortasında inşa edilmiş ve Roma İmparatorluk Dönemi'ne kadar sürekli olarak kullanım görmüştür. Mezarlar, kentin en görkemli ve ana giriş kapısı olan Doğu Kapısı'na ve bu kapıdan Magnesia a. M'ye kadar devam eden antik yola oldukça yakındır. Bu nedenle mezarların sıradan insanlara ait olmadığı düşünülmektedir. Mezarların bir kısmı yan yana konumlandırılmıştır. Mezarların birbirleri ile bitişik yapılması, sürekli kullanım görmüş olması ve bulunan bir stel parçasının üzerinde iki ismin bulunuşu, buranın bir aile mezarı olduğunu düşündürmüştür. Mezarların çoğu daha antik dönemde soyulmuş izlenimi vermektedir. Bu nedenle mezarlardan çok az sayıda küçük buluntu ele geçebilmiştir. Bu buluntular arasında unguentariumlar, pişirme kapları, tabaklar, sikkeler, kolye uçları, altın varaklar ve kemik objeler bulunmaktadır. Sonuç olarak 35 metrekare gibi küçük bir alana sığdırılan bu mezar kümesi, kentin kuruluş tarihinden hemen sonra kullanılmaya başlanmış ve sürekli olarak kullanım görmüştür. Prieneliler kent içerisinde olduğu gibi nekropol alanında da anakayayı en verimli şekilde kullanmış, anakayanın yeterli olmadığı yerlerde duvarlar örerek mezarlarını inşa etmişlerdir.
7 different graves found during the excavation works that took place from 2016 to 2017 in the west of "Necropolis Basilica" situated in East Necropole in Priene and dating back to 5 BC form the subject of this study. The aforementioned graves were constructed in the form of khamosorion, partial khamosorion and rock cut - masonry. They were usually constructed in the beginning and in the middle of the Hellenistic Era and used continuously up until the era of the Roman Empire. The graves are quite close to the ancient path taking up from East Gate, which is the most mighty and the main entrance, to Magnesia a. M. Therefore, these graves are thought not to belong to ordinary people. Some of the graves are located side by side. The fact that the graves have been constructed adjoinedly and used continuously and two names appearing on a piece of found stel have given rise to the thought of a family cemetery. Most graves give the impression that they were looted during the ancient era. Thus, only a few small findings have been acquired. Among these findings, there are cookers, plates, coins, tips of necklaces, gold leaves and some parts of bones. In conclusion, this grave cluster located in a very small space that is roughly 35 square meter was first started to use right after the founding date of the city and used continuously afterwards. The folk in Priene used the bedrock in the most sufficient way in the necropole field just like they had done within the city, itself, and they put up walls to construct graves when the bedrock was not sufficient enough.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3888
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481437.pdf
  Until 2021-01-16
9.19 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons