Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3885
Başlık: Kimyasal katkı maddeleri ve tarım ilaçları kullanılmadan şark tipi tütünler ile doğal sigara üretiminin insan sağlığı açısından önemi
Diğer Başlıklar: The importance to generate of manufacturing of natural cigarettes by oriental tobacco without using chemicals and pesticides in terms of human health
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Oral, Hasan Selçuk
Anahtar kelimeler: Organik tütün
Doğal sigara
Katkı maddesi
İnsan sağlığı
Organic tobacco
Natural cigarettes
Artificial gravy
Human health
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Oral, H. S. (2010). "Kimyasal katkı maddeleri ve tarım ilaçları kullanılmadan şark tipi tütünler ile doğal sigara üretiminin insan sağlığı açısından önemi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 149-155.
Özet: Sigara üreticileri, sigara içen insanların tercihlerini göz önüne alarak ürün yelpazelerini genişletmişler ve daha büyük tüketici kitlesine ulaşmışlardır. Amerikan blend tipi katkılı sigara üretim teknikleri, değişik şekillerde işlenmiş ve içimleri düzeltilmiş sigaralar üretmeye imkan vermektedir. Bu tip üretim tekniğinde yaprak tütünler çeşitli yapay kimyasal katkı maddeleri kullanılarak soslandırılmaktadır. Yapay kimyasal katkı maddeleri kullanılmak suretiyle tütün zenginleştirildiğinden, sigara içilirken oluşan duman faz içiciye daha fazla doyum sağlamaktadır. Ancak bu durumda sigara içicisi yalnızca tütünün içerdiği katran ve nikotin gibi maddeleri bünyesine almakla kalmamakta, kimyasal katkı maddelerini de solunum yoluyla bünyesine almaktadır. Tütün tarımı sürecinde ve hasat edilmiş tütün yapraklarının depolanması aşamasında tarım ilacı kullanılmamasının, bunlardan üretilen sigaraları tüketen tiryakilerin sağlığı açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Kanserojen etkisi olduğu kanıtlanan yapay katkı maddeleri insan sağlığı açısından sakıncalar içermektedir. Sigara içmek insanlar için aynı zamanda psikolojik bir eylemdir. Dolayısıyla daha zararlı olan katkılı tip sigaralar yerine kimyasal katkı maddeleri kullanılmadan üretilmiş doğal sigaraların tüketilmesi sağlık açısından daha az sakıncalar ortaya koymaktadır.
Cigarette manufacturers to consider the preferences of people who smoke products replicated by. As related, consumer have greater access to mass. The manufacturing techniques of American blend type cigarettes which containing chemical additives, enable processed in various ways to produce smoke are corrected. In this type of leaf tobacco production techniques with the use of various artificial chemical additives are gravy. Phase of tobacco is smoke, tobacco by use of artificial chemical additives rich, to provide more satisfaction. But, in this case is contained in tobacco smoke, only substances such as tar and nicotine do not stay up with its chemical additives, smokers are also breathing in through the chemicals. In the process of tobacco farming and during the storage of harvested tobacco leaves which not used pesticised, of these manufactured cigarettes consumed in terms of the smokers’ health is thought to be important. Been proven to be effective artificial cancerogenic additives are harmful for human beings. At the same time, smoking is an action for the people, psychological. Therefore, the smokers have smoked the cigarettes which produce by natural tobacco without chemicals, instead of the cigarettes manufactured by using the more harmful chemical additives.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154125
http://hdl.handle.net/11452/3885
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2010 Cilt 24 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
24_2_14.pdf217.05 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons