Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3883
Başlık: Kestane gal arısı Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) üzerine bir inceleme
Diğer Başlıklar: A review on the chestnut gall wasp Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae)
Yazarlar: Coşkuncu, Kıymet Senan
Anahtar kelimeler: Dryocosmus kuriphilus
Dryocosmus kuriphilus-Tanınması
Dryocosmus kuriphilus-Biyolojisi
Dryocosmus kuriphilus-Zararı
Dryocosmus kuriphilus-Mücadelesi
Karantina
Dryocosmus kuriphilus-Identification
Dryocosmus kuriphilus-Biology
Dryocosmus kuriphilus-Damage
Dryocosmus kuriphilus-Control
Quarantina
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Coşkuncu, K. S. (2010). "Kestane gal arısı Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) üzerine bir inceleme". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 129-135.
Özet: Kestane gal arısı Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae), dünya kestane üretimi için en ciddi tehditlerden biri olarak görülmektedir. Kestane gal arısı, galler oluşmasına neden olarak sürgünlerin büyümesini, meyve üretimi azaltır ve sürgün ölümlerine neden olur. Ayrıca, D. kuriphilus Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Organizasyonu (EPPO) tarafından bir karantina etmeni olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tür Japonya, Kore, ABD, Nepal ve Avrupa boyunca hızlı bir şekilde yayılmaktadır. D. kuriphilus henüz ülkemizde tespit edilmemesine rağmen, bu zararlıya karşı gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
The chestnut gall wasp Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) is considered one of the most serious threats to chestnut cultivation in the world. The gall wasp causes galls that reduce shoot elongation, fruit production, and cause twig dieback. In addition, D. kuriphilus is classified as quarantine organism by the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). This species has been rapidly spreading throughout Japan, Korea, the USA, Nepal and Europe. Although, D. kuriphilus has not detected in Turkey yet, necessary precautions must be taken against this pest.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154123
http://hdl.handle.net/11452/3883
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2010 Cilt 24 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
24_2_12.pdf224.23 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons