Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3879
Title: The research of the combining ability of agronomic traits of bread wheat in F1 and F2 generations
Other Titles: Ekmeklik buğdaylarda agronomik özelliklerin kombinasyon yeteneğinin F1 ve F2 generasyonlarında araştırılması
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Çiftçi, Esra Aydoğan
Yağdı, Köksal
Keywords: Bread wheat
Line x Tester Method
Combining ability
Ekmeklik buğday
Line x Tester Metodu
Kombinasyon yeteneği
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiftçi, E. A. ve Yağdı, K. (2010). "The research of the combining ability of agronomic traits of bread wheat in F1 and F2 generations". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 85-92.
Abstract: This study was carried out between 2004-2007 vegetation periods at the experiment fields of Uludağ University Faculty of Agriculture, Agricultural Application and Research Center. In this study 5 advanced breeding lines and 3 bread wheat cultivars that have adapted to the region and their F1 and F2 crosses that have been obtained by Line x Tester crossing of these have been used as material. In the research, the plant height, spike length, number of spikelets/spike, number of grains/spike, grain weight/spike and 1000 kernel weight were researched for combining abilities. According to the traits in both F1 and F2 generations show that non-additive gene effects play a role on the heredity of these traits. For most of the researched traits, appropriate parents and crosses were determined for all the traits, this shows that this cross population can be used to obtain desired bread wheat for future generations.
Bu çalışma 2004-2007 vejetasyon dönemlerinde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Çiftliğinde yürütülmüştür. Çalışmada 5 ileri ıslah hattı ve yöreye adapte olmuş 3 ekmeklik buğday çeşidi ile bunların line×tester melezlemesinden oluşan F1 ve F2 melez kombinasyonu materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmada bitki boyu, başak boyu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve 1000 tane ağırlığı özelliklerinin kombinasyon yeteneği araştırılmıştır. Araştırılan özelliklerde her iki generasyonda bu özelliklerin kalıtımında eklemeli olmayan gen etkilerinin rol oynadığı belirlenmiştir. Araştırılan özelliklerin tümü için uygun ebeveynlerin ve melezlerin belirlenmesi, bu melez populasyonlarının ileriki generasyonlarda istenilen özellikleri taşıyan ekmeklik buğday çeşitlerinin ıslah edilmesinde kullanılabileceğini göstermektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154119
http://hdl.handle.net/11452/3879
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_8.pdf207.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons