Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3878
Title: Balıkesir koşullarında sera ısı gereksinimlerinin belirlenmesi
Other Titles: Determinating of heating amounts of greenhouses at Balikesir climatic conditions
Authors: Genç, Önder
Yüksel, Ahmet Nedim
Şişman, Can Burak
Gezer, Erhan
Keywords: Balıkesir
Sera
Isıtma
Isı gereksinimi
Yakıt giderleri
Greenhouse
Heating
Heat requirement
Fuel expenditure
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Genç, Ö. vd. (2010). "Balıkesir koşullarında sera ısı gereksinimlerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 73-84.
Abstract: Seralar bitkilerin yetişme periyodunda uygun iklim şartlarını optimum düzeyde sağlayan kontrollü yetiştirme ortamlarıdır. Soğuk gün ve gecelerde sera içerisinde bitkiler için uygun sıcaklık değerlerinin oluşturulması seraların ısıtılması ile mümkündür. Bu çalışmada, Balıkesir ilindeki mevcut bir seranın ve yöreye uygun sera modellerinin ısı gereksinimleri hesaplanmış, hesaplanan ısı gereksinimlerini karşılayacak farklı yakıt miktarları ve maliyetleri belirlenmiş ve yöreye uygun sera modelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan üç farklı sera örtü malzemesi seçilmiş ve sera iç sıcaklığının 10°C ve 20°C de tutulması için gerekli ısı gereksinimleri ve yakıt giderleri hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda çift katlı (PE) plastik örtü malzemesi kullanılması halinde seralarda ısı ihtiyacının en az olduğu tespit edilmiştir. Seraları ısıtmak amacıyla yerli linyit kömürü ve ithal Sibirya kömürünün yakıt olarak tercih edilmesi durumunda daha ekonomik bir yetiştiriciliğin yapılabileceği ortaya konulmuştur.
The greenhouses are controlled growing environments to establish a suitable climatologic condition for the plants during growing period. It is necessary to heat up the greenhouses to ensure appropriate temperature for the plants, when the cold periods occur. In this study, the heating requirements were calculated for a certain greenhouse in Balıkesir and appropriate greenhouse models. Additionally, quantities and costs of different heating source were determined for those greenhouses. For this aim, three different types of cover materials were selected, and the heating requirement and the cost were computed assuming the inside temperatures were 10 and 20°C. According to these calculations, double-layered plastics cover (PE) was the most suitable, in order to minimize the heating requirement. Since, the region climate is suitable for greenhouse proowetion, lignite coal and Siberia coal were suggested for the heating.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154118
http://hdl.handle.net/11452/3878
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_7.pdf393.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons