Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3871
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇömlekçioğlu, Uğur-
dc.contributor.authorÖzköse, Emin-
dc.contributor.authorAkyol, İsmail-
dc.contributor.authorEkinci, Mehmet Sait-
dc.date.accessioned2019-12-22T09:56:03Z-
dc.date.available2019-12-22T09:56:03Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationÇömlekçioğlu, U. vd. (2010). "Rumen mikrobiyal ekosistemi içerisinde anaerobik funguslar". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 131-144.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154111-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3871-
dc.description.abstractRumen bakteri, arkea, protozoa, fungus ve bakteriyofajlardan oluşan kompleks bir mikrobiyal ekosisteme sahiptir. Rumende besin maddelerinin fermantasyonunu gerçekleştiren rumen mikroorganizmaları içerisinde anaerobik funguslar 6 cins altında 20 tür ile temsil edilmektedir. Anaerobik funguslar, monosentrik ve polisentrik olmak üzere iki farklı üreme şekline sahip olup vejetatif tallusları küresel veya filamentli rizoid içerebilir. Sahip oldukları anaerobik yaşam tarzı ve iki aşamalı yaşam döngüsü nedeniyle sınıflandırmadaki yeri günümüze kadar tartışılmış ve son yapılan çalışmalar neticesinde içerisinde sadece anaerobik rumen funguslarının bulunduğu Neocallimastigomycota adında yeni bir filum oluşturulmuştur. Zorunlu anaerob olan bu fungusların herbivorlar arasında nasıl transfer oldukları henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada anaerobik rumen funguslarının taksonomisi, yaşam döngüsü, herbivorlar arasındaki transferleri ile diğer rumen mikroorganizmalarıyla etkileşimi üzerine olan genel bir bakış sunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractRumen has a complex microbial ecosystem which contains bacteria, archea, protozoa, fungi, and bacteriophage. Plant material that enters rumen was fermented by rumen microorganisms and anaerobic fungi, which are a member of rumen microorganisms, were resembled with 20 species belongs to 6 genera. Anaerobic fungi have two reproduction types as monocentric and polycentric growth. Vegetative thalluses could contain spherical or mycelial rhizoidal system. Classification of anaerobic fungi has remained controversial because of anaerobic life style and life cycle with two stages. Recent studies have separated the rumen fungi in a new phylum Neocallimastigomycota. Transfer of strictly anaerobic fungi between herbivores has not been clarified yet. This review was focused on the investigations about taxonomy and life cycle of rumen fungi, transfer between herbivores and interactions with the other rumen microorganisms.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectRumentr_TR
dc.subjectAnaerobik fungutr_TR
dc.subjectNeocallimastigomycotaen_US
dc.subjectAnaerobic fungien_US
dc.titleRumen mikrobiyal ekosistemi içerisinde anaerobik funguslartr_TR
dc.title.alternativeAnaerobic fungi in the rumen microbial ecosystemen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage131tr_TR
dc.identifier.endpage144tr_TR
dc.identifier.volume24tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_13.pdf323 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons