Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3862
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÜstünova, Mustafa-
dc.contributor.authorÖztürk, Gökhan-
dc.date.accessioned2019-12-22T08:53:48Z-
dc.date.available2019-12-22T08:53:48Z-
dc.date.issued2017-10-20-
dc.identifier.citationÖztürk, G. (2017). Bir şair olarak Bülent Ecevit. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3862-
dc.description.abstractTürk siyasi tarihinde kendine önemli bir yer bulmuş şahsiyetlerden biri olan Bülent Ecevit, aynı zamanda poetika sahibi bir şair ve İngilizceden Türkçeye önemli eserler vermiş bir çevirmendir. Bülent Ecevit, politik bir lider ve devlet adamı olarak çeşitli sahalarda akademik veya akademik olmayan çalışmalarda kendine yer bulmuştur. Ancak bir şair olarak edebiyat tarihi ve edebiyat incelemesi sahasında Bülent Ecevit'e dair yapılmış tez niteliğinde kapsamlı bir araştırma yoktur. Bu çalışmanın amacı Bülent Ecevit'i şiir yazan, şiir üzerine düşünen ve şiir çeviren bir edebi bir şahsiyet olarak tanıtmak ve eserlerinin Türk Edebiyatına katkılarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda Bülent Ecevit'in edebi yaşamı ve kişiliği incelenmiş ve şiir dünyası metin analizleriyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle Bülent Ecevit'in bir şair olarak hayatı ve eserleri verilmiş, ardından poetikası analiz edilmiştir. Daha sonra Bülent Ecevit'in şiirleri biçim ve içerik yönünden incelenmeye çalışılmış ve ulaşılan sonuçlar tez sonunda ortaya konmuştur.tr_TR
dc.description.abstractBulent Ecevit is a translator who settled himself in an important place in Turkish political history and also a poet that has poetics. Moreover, he also translated important works from English to Turkish. Bulent Ecevit found a place for himself as a political leader and a statesman in academic or non-academic works in various fields. However, there is no any sort of thesis or wide research of him as a poet in the history of literature or literary research. This work's aim is to put forth Bulent Ecevit as a literary person who wrote poems, thought about poems and translated poems and his contributions to Turkish literature. In this context, Bulent Ecevit's literary life and personality are examined and aimed to put forth with poetry world text analysis. Firstly, in this work, Bulent Ecevit's life as a poet and his works are given, and then, his poetics are analyzed. Afterwards, the poems of Bulent Ecevit are aimed to be examined in the matter of style and content and put forth and the end of the thesis.en_US
dc.description.sponsorshipRahşan Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfıtr_TR
dc.format.extentX, 143 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBülent Ecevittr_TR
dc.subjectŞiirtr_TR
dc.subjectPoetikatr_TR
dc.subjectTematr_TR
dc.subjectÇeviri şiirtr_TR
dc.subjectPoetryen_US
dc.subjectPoeticen_US
dc.subjectThemeen_US
dc.subjectTranslating poetryen_US
dc.titleBir şair olarak Bülent Ecevittr_TR
dc.title.alternativeBulent Ecevit as a poeten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481434.pdf
  Until 2020-10-24
3.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons