Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3851
Title: Ülkemiz kara salyangozlarından Helix lucorum (L., 1758) biyolojisi, ekonomisi, avcılık ve ihracata yönelik yasal mevzuatı
Other Titles: Biology, economy and legal hunting and exporting legislations of a terrestrial snail in Turkey: Helix lucorum (L., 1758)
Authors: Baki, Birol
Keywords: Kara salyangozu
Helix lucorum
Avcılık
İhracat
Mevzuat
Terestrial snail
Helix lucorum
Hunting
Exporting
Legislations
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baki, B. (2010). "Ülkemiz kara salyangozlarından Helix lucorum (L., 1758) biyolojisi, ekonomisi, avcılık ve ihracata yönelik yasal mevzuatı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 109-114.
Abstract: Ülkemizde tüketimi yok denilecek kadar az olan kara salyangozları, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri tarafından AB üyesi ülkelere, ABD, Güney Amerika ülkelerine, Japonya, Çin gibi Uzak Doğu ülkelerine taze veya işlenmiş olarak ihraç edilmektedir. Kara salyangozu avcılığında su ürünleri tebliği kapsamında yalnızca iki aylık (Haziran-Temmuz) zaman yasağı dışında koruyucu ve sınırlandırıcı önlemlerin bulunmamasının türün doğal stoklarının rasyonel kullanımını engellediği düşünülmektedir. İhracat amacıyla avcılığı yapılan kara salyangozunun (Mollusca; Helicidae; Helix lucorum, Linnaeus, 1758) av boyunun yapılacak araştırmalarla belirlenerek uygun avlanma büyüklüğünde ve doğru dönemlerde toplanması türün korunması, sürdürülebilir avcılığının sağlanması ve ülkemiz ekonomisine katkısı bakımından son derece önemlidir.
Terrestrial snails, almost never consumed in Turkey, are exported processed or fresh by Fishery Products Processing Plants to EU countries, USA, South America and to Far East countries such as Japan and China. Since no protecting or limiting measures are effective in the scope of fisheries announcements except a 2 months (June-July) of banning period for terrestrial snail hunting, rational utilization of natural stocks can not be realized. It is of extremely importance to determine the allowable shell lengths and appropriate seasons for hunting in an effort to protect the species, to provide a sustainable hunting and to make contribution to Turkish economy.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154109
http://hdl.handle.net/11452/3851
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_11.pdf247.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons