Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3850
Title: Farklı çelik alma dönemleri ile oksin dozlarının kocayemişin (Arbutus unedo L.) köklenme oranı üzerine etkilerinin belirlenmesi
Other Titles: Effects of different periods and auxins concentrations on rooting ability of strawberry tree (Arbutus unedo L.) cuttings
Authors: Şeker, Murat
Akçal, Arda
Sakaldaş, Mustafa
Gündoğdu, Mehmet A.
Keywords: Arbutus unedo L.
Vegetatif çoğaltma
Çelik
IBA
NAA
Köklenme
Perlit
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şeker, M. vd. (2010). "Farklı çelik alma dönemleri ile oksin dozlarının kocayemişin (Arbutus unedo L.) köklenme oranı üzerine etkilerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 99-108.
Abstract: Bu çalışma, kocayemiş populasyonunun seçilmiş bitkilerinden farklı dönemlerde alınan yeşil ve yarı odunsu çeliklerinde IBA, NAA ve IBA+NAA büyüme düzenleyicilerinin köklenme durumu üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çanakkale’nin Ayvacık, Çan, Eceabat, Merkez ve Lapseki yörelerinde doğal olarak yetişmiş kocayemiş tiplerinden farklı dönemlerde (2006 ve 2007 yıllarının Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları) alınan çelikler, IBA (1000, 2000, 4000, 6000), NAA (250, 500, 1000, 2000) ve IBA+NAA (1000+500, 2000+1000, 4000+2000) ppm’lik sentetik oksin köklendirme çözeltileriyle muamele edilerek, içinde perlit bulunan köklendirme ortamına dikilmiştir. Ortamda 60 gün süresince kalan çeliklerin köklendirilmesi ve böylelikle kocayemiş tiplerinin çoğaltılmasına çalışılmıştır. Çalışma süresince en yüksek köklenme oranı, canlılık oranı, kök sayısı ve kök kalitesi ölçümlerle belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre en iyi sonuçlar, 6000 ppm IBA uygulamalarından elde edilmiştir. Kontrol ve NAA uygulamalarından köklenme sağlanamamıştır. Ayrıca, IBA’nın 4000 ppm lik çözeltisi ile IBA 4000 + NAA 2000 uygulamaları da kocayemiş çeliklerinde köklenme sağlamıştır.
This research was carried out to investigate the effects of IBA, NAA and IBA+NAA doses and cutting timings on rooting ability of green and semi hardwood cuttings of strawberry tree (Arbutus unedo L.) types. For this purpose, green and semi-hardwood cuttings were taken at 5 different vegetation periods between June and August in 2006 and 2007 years with 20 days intervals from Ayvacık, Çan, Eceabat and Lapseki locations of Çanakkale province. The collected cuttings then treated with IBA (1000, 2000, 4000, 6000 ppm), NAA (250, 500, 1000, 2000 ppm) and IBA+NAA (1000+500, 2000+1000, 4000+2000 ppm). The cuttings were placed into perlite rooting media and 60 days later the observations were done. The rooting rate, viability rate and root quality were determined during the study. According to obtained results, the best rooting performance was obtained from 6000 ppm IBA application. Then, 4000 ppm application gave reliable rooting performance. Any rooting abilities were obtained neither control nor NAA application. IBA 4000 ppm application and IBA 4000 + NAA 2000 application was stimulated rooting of Arbutus cuttings.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154108
http://hdl.handle.net/11452/3850
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_10.pdf342.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons