Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3849
Title: Bursa ili Nilüfer ilçesi Görükle mevkii topraklarında entomopatojen nematod sürveyi
Other Titles: Survey of entomopathogenic nematodes in soil of Görükle region of Nilüfer town in Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Armağan, Birtan
Ulu, Tufan Can
İkizer, Tolga
Keywords: Bursa
Nilüfer ilçesi
Entomopatojen nematod
Toprak
Sürvey
Nilüfer town
Soil
Survey
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Armağan, B. vd. (2010). "Bursa ili Nilüfer ilçesi Görükle mevkii topraklarında entomopatojen nematod sürveyi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 91-98.
Abstract: Bu çalışmada Bursa İline bağlı Nilüfer İlçesi Görükle mevkiinde entomopatojen nematodların (EPN) tespiti için tüm ilçeyi temsil edecek şekilde toprak örnekleri alınmış ve bu örnekler Galleria mellonella L. larvası ile “insect bait” tekniği kullanılarak alınan örneklerdeki EPN’ler izole edilmiştir. Çalışma kapsamında 7860 m2 lik alandan toplam 88 adet numune alınmış ve analiz edilmiştir. Analizler sonunda toplam 4 adet EPN tespit edilmiş olup, bunlar Steinernema sp. olarak teşhis edilmiştir. Bu çalışma ve tespit edilen türler yöre için ilk kayıt olma özelliğini taşımaktadır.
In the present study, in order to detect entomopathogenic nematodes, soil samples from Görükle region Nilüfer town in Bursa were collected and baited with larvae of Galleria mellonella L. in order to isolate EPN. In framework of this study, total 88 soil samples form 7860 m2 areas were analyzed. At the end of the analyzes, 4 EPN were totally detected and they were identified as Steinernema sp. Moreover, the study and identified EPN species were the first for the region.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154107
http://hdl.handle.net/11452/3849
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_9.pdf301.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons