Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3847
Title: One sided UV-C treatments maintain quality of fresh-cut green onions
Other Titles: Minimal işlenmiş taze soğanlarda tek yönlü UV-C uygulaması kaliteyi korur
Authors: Kasım, Rezzan
Kasım, M. Ufuk
Keywords: UV-C treatment
Fresh-cut green onions
Electrolyte leakage
Antioxidant activity
UV-C uygulaması
Minimal işlenmiş taze soğan
Elektrolit sızıntısı
Antioksidant aktivite
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kasım, R. ve Kasım, M. U. (2010). "One sided UV-C treatments maintain quality of fresh-cut green onions". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 71-80.
Abstract: Storage quality of fresh-cut green onions as affected by UV-C treatments, so in this research the effect of UV-C treatments on quality was investigated in fresh-cut green onions. Four different UV-C treatments were used for ultraviole radiation to onions, and non-treated samples as evaluated control group. After UV-C treatments onions were stored at 5o C and 85-90% RH for 15 days. Quality attributes of samples were evaluated periodically in terms of antioxidant activity, electroliyte leakage, color, weight loss, decay percentage and inner leaf extension. Electrolyte leakage of fresh-cut green onions was getting high with the higher doses of UV-C so, the lower doses can be used for controlled pathogen growth because of both lower electrolyte leakage and lower decay percentage at the day 10th. L* value of white stem tissues maintain best in UV-C5 treatment whereas green color of hollow green tissues was retained best in UV-C3 treatment. Onions in UV-C15 treatment were shown noticeable yellowing however inner leaf extension of onions was effectively controlled by the UV-C15 treatment. Antioxidant activity of fresh-cut green onion was enhanced higher doses of UV-C treatments, especially UV-C15.
Minimal işlenmiş soğanların depolama kalitesi UV-C uygulamalarından etkilenmektedir dolayısıyla bu çalışmada UV-C uygulamalarının minimal işlenmiş soğanların kalitesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Soğanlara ultraviyole ışınlaması olarak dört farklı UV-C uygulaması yapılmış ve uygulama yapılmayan örnekler kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. UV-C uygulamalarından sonra soğanlar 5o C sıcaklık ve %85-90 oransal nemde 15 gün depolanmıştır. Periyodik olarak depodan alınan soğanlarda kalite özellikleri olarak; antioksidant aktivite, elektrolit sızıntısı, renk, ağırlık kaybı, çürüme oranı ve iç yaprak uzaması incelenmiştir. Minimal işlenmiş taze soğanlarda elektrolit sızıntısı UV-C dozu arttıkça artmıştır. Depolamanın 10. gününde düşük UV-C dozu uygulanan soğanlarda hem elektrolit sızıntısı hem de çürüme oranı düşük bulunduğundan patojenlerin kontrol edilmesi için düşük dozlar kullanılabilir. Soğanın beyaz yapraklarında ölçülen L* değeri en yüksek UV-C5 uygulamasına ait örneklerde bulunmuş fakat yeşil yaprakların rengi, UV-C3 uygulamasında daha iyi korunmuştur. UV-C15 uygulaması yapılan soğanlar önemli oranda sararma gösterirken, UV-C15 iç yaprak uzamasını önemli ölçüde önlenmiştir. Antioksidant aktivite, uygulanan UV-C dozu arttıkça artmış, özellikle UV-C15 uygulamasında yüksek bulunmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154105
http://hdl.handle.net/11452/3847
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_7.pdf185.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons