Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3843
Başlık: Bodur yeşil fasulyenin sulama zamanı göstergesi olarak yaprak su potansiyeli ve bitki su stres indeksi sınır değerleri
Diğer Başlıklar: Threshold values of leaf water potential and crop water stress index as an indicator of irrigation time for dwarf green beans
Yazarlar: Köksal, Eyüp Selim
Üstün, Haluk
İlbeyi, Adem
Anahtar kelimeler: Sulama programlama
Örtü sıcaklığı
Su stresi
Yeşil fasulye
Irrigation scheduling
Canopy temperature
Water stress
Green beans
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Köksal, E. S. vd. (2010). "Bodur yeşil fasulyenin sulama zamanı göstergesi olarak yaprak su potansiyeli ve bitki su stres indeksi sınır değerleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 25-36.
Özet: Sulama suyu yönetiminde sulama zamanının belirlenmesi en önemli aşamalardan birisidir. Son yıllarda bu amaçla geliştirilen yöntemlerin önemli bir bölümü bitki izlemeye dayalı göstergeleri kullanmaktadır. Bu göstergelerden en yaygın olanları bitki su kapsamı ve bitki örtü sıcaklığı oranına dayanmaktadır. Bu çalışmanın amacı bodur yeşil fasulyenin sulama zamanının belirlenmesinde kullanılmak üzere sınır yaprak su potansiyeli (YSP) ve bitki su stresi indeksi (CWSI) değerlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla altı farklı sulama seviyesine sahip bir arazi denemesinden elde edilen toprak su içeriği, YSP ve bitki örtü sıcaklığı verileri kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre YSP ve CWSI yeşil fasulyede su stresini ortaya koymada oldukça başarılıdır. YSP’nin -14.0 ile - 18,0 bar ve/veya CWSI’nin 0,25 ile 0,50 arasında olması yeşil fasulyede sulama zamanının geldiğini göstermektedir.
Irrigation timing is one of the most important steps of irrigation water management. Recently plant based monitoring systems developed for this purpose is come in to prominence. Water stress of crops can be estimated through monitoring of plant water content and canopy temperature. The aim of this study is to determine threshold values related to leaf water potential (LWP) and crop water stress index (CWSI) for irrigation timing of green beans. For this purpose, soil water content, LWP, canopy temperature data obtained from a field trial consist of six different irrigation level was used. As a result, it was evaluated that LWP and CWSI are very sensitive to the water stress of green beans. Variation of LWP between -14.0 and – 18.0, and change of CWSI from 0.25 to 0.50 indicates the irrigation time of green beans.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154101
http://hdl.handle.net/11452/3843
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2010 Cilt 24 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
24_1_3.pdf1.19 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons