Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3842
Title: Sofralık zeytin üretim tesislerinde gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanması
Other Titles: Application of mood safety management program in table olive production plants
Authors: Aka, Aytül
Minas, Ebru Baltaş
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Şahin, Oya Irmak
Bayizit, Arzu Akpınar
Keywords: Sofralık zeytin
Gıda güvenliği yönetim sistemi
HACCP
KKN
Table olives
Food safety management systems
CCP
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, O. I. vd. (2010). "Sofralık zeytin üretim tesislerinde gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 11-24.
Abstract: Canlıların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli olan gıda güvenliğinin sağlanmasında birçok kontrol ve üretim sistemleri uygulanmaktadır. Bu çalışma ile sofralık siyah ve yeşil zeytin üretim teknolojisinde kalitenin istenilen düzeyde olması için gerekli olan gıda güvenliği yönetim sistemi ile bu sistemin içinde yer alan ve fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri belirleyen HACCP sisteminin nasıl uygulanacağı araştırılmıştır. Bu sistem, geleneksel üretim ve kontrol metotlarının modern teknolojilere adaptasyonunda mantığa dayanan bilimsel bazlı sistematik önleyici kalite sağlama yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır.
In order to assure food safety, the need to maintain a healthy life, various control and manufacturing systems are put into practice. This study aims to examine the requirement for manufacturers of foods to assure the required quality, and HACCP, that addresses physical, chemical, and biological hazards, to the green and black table olives production technology. This system is recognized as a systematic preventive approach to food safety and logical tools for adapting traditional inspection and manufacturing methods to modern, science-based quality assurance systems.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154100
http://hdl.handle.net/11452/3842
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_2.pdf403.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons