Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3841
Title: Listeria monocytogenes’in gıdalardaki önemi ve insan sağlığı üzerine etkileri
Other Titles: The importance of listeria monocytogenes in foods and its effect on human health
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Yavuz, Mümine
Korukluoğlu, Mihriban
Keywords: Listeria monocytogenes
Gıda
Listeriozis
İnsan sağlığı
Food
Listeriosis
Human health
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavuz, M. ve Korukluoğlu, M. (2010). "Listeria monocytogenes’in gıdalardaki önemi ve insan sağlığı üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 1-10.
Abstract: Listeria monocytogenes, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan en önemli gıda kaynaklı patojenlerden biridir. Listeria monocytogenes’in buzdolabı sıcaklıklarında gelişebilme ve çoğalabilme yeteneği nedeniyle, özellikle tüketime hazır gıdalarda önemli bir sorun oluşturmaktadır. Listeria monocytogenes ile kontamine olmuş gıdalardan kaynaklanan listeriozis vakalarına oldukça sık rastlanmaktadır. Bu derlemede Listeria monocytogenes’in insan sağlığı ve gıdalar açısından önemi vurgulanarak bu konuda yapılan çalışmalar incelenmiştir.
Listeria monocytogenes is one of the most important food-borne pathogens causing illness in humans and animals. Because of Listeria monocytogenes’s ability to grow and multiply at refrigerated temperatures, it gets an important matter in ready-to-eat foods. Listeriosis cases are often occured by resulting from the foods contaminated with Listeria monocytogenes. In this review, the importance of Listeria monocytogenes on human health and foods is emphasized and the studies about this subject are examined.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154099
http://hdl.handle.net/11452/3841
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_1.pdf238.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons