Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3839
Title: Montaj hattı dengelemede yeniden işleme istasyonlarının paralel görevler için kullanılması ve bir uygulama
Other Titles: Using rework stations for parallel tasks in assembly line balancing and a case study
Authors: Çavdur, Fatih
Kaymaz, Elif
Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Montaj hattı dengeleme
Yeniden işleme istasyonu
Tamsayılı programlama
Çevrim süresi minimizasyonu
Simülasyon
Assembly line balancing
Rework station
Integer programming
Simulation
Cycle time minimization
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaymaz, E. (2017). Montaj hattı dengelemede yeniden işleme istasyonlarının paralel görevler için kullanılması ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İşletmelerde yeniden işleme istasyonu genellikle yalnızca uygun olmayan ürünlerin yeniden işlendiği bir istasyon olarak kullanılmaktadır. Yeniden işleme istasyonunun yalnızca bu amaçla kullanılması, özellikle montaj hatlarındaki hata oranının düşük olması durumunda burada bulunan kaynakların kullanım oranını düşürmektedir. Bu çalışmada yeniden işleme istasyonunun standart bir iş istasyonu olarak kullanılmasını dikkate alan çevrim süresini minimize etmeyi amaçlayan bir doğrusal olmayan tamsayılı programlama modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modelin doğrusal olmayan kısıtı basit bir değişken dönüşümü ile doğrusal hale dönüştürülmüştür. Önerilen model, montaj hattındaki farklı hata oranlarının yanısıra, yeniden işleme istasyonunun sadece montaj hattı sonunda değil, farklı pozisyonlarda konumlandırılmasını da dikkate almaktadır. Geliştirilen modelin performansı literatürdeki çeşitli örneklemler üzerinde test edilmiştir. Gerçek hayattaki montaj hattı dengeleme problemlerinde değişkenlik ve belirsizlikler deterministik varsayımlarla elde edilen çözümlerin kullanım olanağını sınırlamaktadır. Bu nedenle tamsayılı programlama modelinden elde edilen çözümün doğrulanması ve çözüm duyarlılığının incelenmesi için bir test örneklemi üzerinde yeniden işleme istasyonunun son istasyon pozisyonunda ve farklı hata oranlarının dikkate alındığı simülasyon modelleri oluşturulmuştur.
In enterprises, rework stations are generally used as a station where only non-conforming product are processed. However, the use of the rework stations only for this purpose reduces the utilization of the resources, especially if the defect rate in the assembly lines is low. In this study, a nonlinear integer programming model was developed to minimize the cycle time considering the use of rework station as a standard workstation. The nonlinear constraint of the developed model is transformed into a linear one with a simple variable transformation. The proposed model considered rework station in different positions not just at the end of the assembly line. The integer programming model has been tested on various cases in the literature. Variability and uncertainties in real life assembly line balancing problems limit the use of solutions with deterministic assumptions. For this reason, based on a test sample for verification of the solution obtained from the integer programming model and for the sensitivity of the solution, simulation models were established in which the rework station was positioned at the last station position and different error rates were considered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3839
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497168.pdf1.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons