Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3837
Title: Gottlob Frege ve ilk dönem Ludwig Wittgenstein'da anlam problemi
Other Titles: Problem of meaning in philosophy of Gottlob Frege and early Ludwig Wittgenstein
Authors: Yılmaz, Muhsin
Cengiz, Erdal
Demirci, Özgür
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Felsefe Bilim Dalı.
Keywords: Dil
Dünya
Düşünce
Anlam-gönderge
Belirli betimlemeler
Fonksiyon-argüman
Resim kuramı
Söylenebilen-gösterilebilen
Language
World
Thought
Sense-reference
Definite descriptions
Function argument
Picture theory
Sayable- showable
Issue Date: 3-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirci, Ö. (2017). Gottlob Frege ve ilk dönem Ludwig Wittgenstein'da anlam problemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Analitik felsefe, felsefe problemlerinin dilin analizi yoluyla çözümlenebileceği düşüncesine dayanır. Gottlob Frege ve Ludwig Wittgenstein dil felsefesine yaptıkları katkılarla analitik felsefeye yön veren filozoflardır. Bu iki filozofun mantık ve matematik üzerine düşünceleri dil felsefelerinin gelişimi üzerinde etkili olmuş ve dil felsefesinde ortaya çıkan problemleri mantık ve matematiğin etkisinde çözmeye çalışmışlardır. Anlam, Gottlob Frege ve ilk dönem Wittgenstein’ın geliştirdikleri dil felsefelerinin temel konularından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Gottlob Frege ve ilk dönem Wittgenstein gündelik dilde ve felsefe alanında ortaya çıkan anlam problemlerini geliştirdikleri mantıksal dil ile çözmeye çalışmışlardır. Bu çalışma, Gottlob Frege ve birinci dönem Wittgenstein’ın anlam kuramlarını açıklama ve anlam problemlerine getirdikleri çözümleri gösterme amacı taşımaktadır.
Analytic philosophy is based on the idea that philosophical problems can be solved through an analysis of language. Gottlob Frege and Ludwig Wittgenstein are philosophers who guide the analytic philosophy with the contributions they have made to the language philosophy. Logic and mathematics have impact on development of Gottlob Frege and Ludwig Wittgenstein's conception of language and they attempt to solve the problems of philosophy of language under the influence of logic and mathematics. Meaning is one of the fundamantal issue within Frege and Wittgenstein's philosophy of language. Gottlob Frege and the early Wittgenstein have attempt to solve the problem of that emerged in everyday language and philosophy with the logical language they developed. This study aims to explain Gottlob Frege and Wittgenstein's theories of meaning, and demonstrate the solutions they have brought to problems of meaning.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3837
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481432.pdf
  Until 2020-11-02
9.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons