Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3831
Title: Değişim mühendisliği ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bir uygulama
Other Titles: Relationship between bpr (Business process reengineering) and organizational commitment and an empirical examination
Authors: Çiftçioğlu, Başak Aydem
Toprakkaz, Bihter Akçalı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Değişim mühendisliği
BPR
Örgütsel bağlılık
Değişim
Değişime direnç
Örgütsel adalet
Değişim yönetimi
Business process reengineering
BPR
Organizational commitment
Change
Resistance
Organizational justice
Change management
Issue Date: 11-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Toprakkaz, B. A. (2017). Değişim mühendisliği ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma değişim ve değişim mühendisliği süreçlerinin çalışanların örgütsel bağlılıklarına etkisi olup olmadığının anlaşılması adına gerçekleştirilmiştir. Tezde üç ayrı bölüm mevcuttur. İlk bölümde değişim, değişim mühendisliği ve örgütsel bağlılık kavramları açıklanmıştır. İkinci bölümde ise değişime direnç kavramı nedenleri ve sonuçları ile birlikte detaylanmış, direncin yönetilme yöntemlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler detaylandıırlmış, kavramlar arası ilişkiler açıklanmıştır. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise gerçekleştirilen uygulama anltılmış, uygulamanın sonuçları demografik veriler ışığında açıklanmaya çalışılmıştır.
This study was carried out in order to understand whether change and change engineering processes affect the employees' organizational commitment. There are three separate sections in the thesis. In the first part, concepts of change, change engineering and organizational commitment are explained. In the second part, the methods of resistance management are mentioned with the causes and results of the concept of resistance to change. In addition, the factors affecting organizational commitment are elaborated, and the relationships between the concepts are explained. In the third section, which is the last chapter, the implementation realized and the results of the application were tried to be explained in the light of the demographic data.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3831
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487327.pdf
  Until 2020-09-20
4.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons