Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3830
Title: Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda akıl hastalığı ile akıl hastalarına uygulanan güvenlik tedbirleri
Other Titles: Mental illness in Turkish Criminal Law and Criminal Procedure Law and the security measures applied to the mentally ill persons
Authors: Kangal, Zeynel Temel
Aydın, Aslı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
Keywords: Ceza hukuku
Akıl hastalığı
Güvenlik tedbirleri
Ceza muhakemesi hukuku
Suç
Ceza ehliyeti
Ceza sorumluluğu
Criminal law
Turkish criminal law
Mentall illness
Criminal procedure law
Criminal procedure
Crime
Criminal liablity
Crime capacity
Issue Date: 20-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, A. (2017). Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda akıl hastalığı ile akıl hastalarına uygulanan güvenlik tedbirleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ceza hukuku açısından akıl hastalığı, ceza sorumluluğunu kısmen veya tamamen ortadan kaldıran bir nedendir. Failin akıl hastası olduğu tespit edildiyse mahkeme bu kişiye ceza vermez; ancak hakkında güvenlik tedbirine hükmeder. Failin hastalığı ceza sorumluluğunu kısmen ortadan kaldıracak nitelikteyse de, somut olayın koşullarına göre ceza azaltılarak verilir ya da ceza ile aynı sürede bir güvenlik tedbirine hükmedilebilir. Bu çalışmada da; akıl hastalarının işledikleri fiillerden ötürü ceza sorumluluğunun olup olmadığı, akıl hastalıklarının türleri ve ceza sorumluluğuna etkisi, ceza muhakemesi hukukunda kovuşturma ve soruşturma evrelerinde şüpheli ya da sanığın akıl hastası olmasının sonuçları, normal bir kovuşturmada sanığın akıl hastası olduğunun tespiti halinde mahkemenin hangi kararı vereceği, sanık suçu akıl hastalığının etkisi altında işlediyse ve sanığın suçu işlediği mahkeme kararıyla kesinleştiyse bu kişiye ceza verilip verilemeyeceği ile akıl hastalarına hangi güvenlik tedbirinin uygulanacağı konuları ele alınacak ve detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılacaktır.
In terms of criminal law, mental illnes is a cause that removes the criminal responsibility partially or completely. If the perpetrator is found that she or he is mentally deranged and there is a causal relation between the crime and the mentally deranged perpetrator, the court do not enact a punishment; but the security measures. If the illness of the perpetrator is such as to vanish the criminal responsibility partially, according to the condition of the concrete case, the punishment will be mitigated or will be enacted to a security measure that has the same duration of the penalty. In this study; mentally deranged people whether have the criminal responsibility or not for the crimes that they commited; the types of the mental illnesses and the affect to the criminal responsibility; the consequences of the being mentally deranged of suspected or accused person in the criminal procedure law; in a normal trial process what the trial reach a verdict when the accused person is found mentally deranged, If the accused person commited a crime under the influence of a mental illness and it is becomed final by the court that this accused person is guilty whether a punishment impose to this person or not and which security measures are going to be applied to these mentally ill persons are going to be discussed and tried to be explained in detail and widely.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3830
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491256.pdf
  Until 2020-06-20
2.19 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons