Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3825
Title: Günümüzün sosyal ve politik kontekstinde adem-i merkeziyet ve Prens Sabahattin
Other Titles: Decentralization and Prince Sabahattin in the contemporary socio-political context
Authors: Arslan, Hüsamettin
Ateş, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı/Sosyoloji Bilim Dalı.
Keywords: Adem-i merkeziyetçilik
Liberalizm
Osmanlı İmparatorluğunda liberalizm
Yerinen yönetim
Prens Sabahattin
Devletçilik
Decentralization
Liberalism
Liberalism in Ottoman Empire
Local management
Prince Sabahattin
Stateism
Issue Date: 4-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ateş, H. (2017). Günümüzün sosyal ve politik kontekstinde adem-i merkeziyet ve Prens Sabahattin. Yayınlanmamış yüksek lisan tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Osmanlı İmparatorluğu'nun son yolları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk yıllarında sosyolog olarak yaşamış, Prens Sabahattin olarak bilinen Mehmet Sabahattin'in hayatı anlatılacaktır. Ardından bu kişinin Le Play Ekolü'nden örnek aldığı "adem-i merkeziyet" kavramı açıklanacaktır. Bu tezde son olarak "adem-i merkeziyetçilik" kavramının günümüz sosyal ve politik kontekstinde Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl bir yere sahip olduğu belirlenmeye çalışılacaktır.
Known as Prince Sabahattin, Mehmet Sabahattin's life that lived in last period of Ottoman Empire and early years of Republic of Turkey as a sociologist will be explained. Then, Prince Sabahattin took a sample of the school influenced by Le Play; "decentralization" concept will be explained. In this thesis, as the last "decentralization" concept in today's social and political context in the Republic of Turkey to have to determine what will be studied.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3825
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491253.pdf
  Until 2020-04-14
4.17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons