Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3816
Title: İstatistiksel kalite kontrolu ve süreç yeterlilik analizi
Other Titles: Statistical quality control and process capability analysis
Authors: Aytaç, Mustafa
Aydın, Z. Berna
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Keywords: İstatistik
Statistics
Kalite kontrolü
Quality control
Süreç yeterlilik analizi
Process capability analysis
Issue Date: 4-Sep-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, Z. B. (1996). İstatistiksel kalite kontrolu ve süreç yeterlilik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır.İlk bölümde kalite kontrolun tanımı ,tarihçesi, yönetimi,istatistiksel yöntemler, ikinci bölümünde sürecin yeterliliği için ölçümler, güven aralığı, hipotez testi, deney tasarımı konuları , üçüncü bölümde oyak renault'dan alınan ölçümlerin süreç yeterliliği ve istatistiksel kontrolde olup olmadığının uygulanması anlatılmıştır.
This study consists of three chapter. The first chapter is the definition of quality control, history, management, statistical methods, in the second chapter is process capability and confidence interval, hypothesis test, experiment design subjects. In the third chapter is applied sufficiency of process and statistical control of measurements taken from OYAK Renault.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3816
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
480076.pdf11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons