Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3814
Title: İntrakranial araknoid kistlerin subaraknoid mesafe ile bağlantısını göstermede Bos flow MR inceleme
Other Titles: Evaluation of communication between intracranial arachnoid cysts and cisterns using phase contrast cine MR imaging
Authors: Parlak, Müfit
Yıldız, Harun
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Araknoid kist
PC cine-MR
BOS
BT sisternografi
Arachnoid cyst
CSF
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, H. (2002). İntrakranial araknoid kistlerin subaraknoid mesafe ile bağlantısını göstermede Bos flow MR inceleme. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İntrakranial araknoid kistlerin operasyon endikasyonuna karar verilmesinde ve cerrahi yaklaşımın belirlenmesinde araknoid kist ile subaraknoid boşluk arasındaki ilişkiyi göstermek için, BT-sisternografi gibi invaziv yöntemlere karşı alternatif bir tanı yöntemi olarak beyin omurilik sıvısını dinamik olarak incelemeye imkan tanıyan BOS-flow MR'ın güvenilirliğini araştırmak. Gereç ve Yöntem: İntrakranial araknoid kist saptanan 25 olgu BOS-flow MR inceleme ile değerlendirildi. Anatomik oryantasyonu sağlamak için dinamik çalışma öncesi T2A görüntüler elde olundu. BOS-flow inceleme 2D-FISP phase contrast cine-MR sekans ile gerçekleştirildi. Kardiak siklusun sistol ve diyastol fazlarında EKG tetiklemeli cine görüntüler oluşturularak, lezyonların komşu subaraknoid mesafe ile bağlantısı değerlendirildi. Sonuçlar cerrahi ve BT sisternografi bulguları ile karşılaştırılarak çalışmanın duyarlılığı araştırıldı. Bulgular: BOS-flow MR ile 17 araknoid kistte subaraknoid mesafe ile bağlantı gözlenmezken, 8 araknoid kist olgusunda komşu subaraknoid mesafe ile bağlantı açısından anlamlı olan kist içerisine doğru uzanan pulsatil akım ile uyumlu siyah ve beyaz alanlar saptandı. Olguların tümünde BOS-flow MR sonuçları, cerrahi ve BT-sisternografi bulguları ile uyumlu bulundu. Sonuç: Araknoid kistlerin operasyon endikasyonuna karar verilmesinde subaraknoid mesafe ile arasındaki ilişkiyi göstermek için BOS-flow MR invaziv bir yöntem olan BT-sisternografiye alternatif bir tanı yöntemi olarak kullanılabilir. Bu konu ile ilgili literatürde kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Alternatif bir yöntem olarak BOS-flow MR incelemenin kullanılabilmesi için, yöntemin limitasyonlarını tespit etmeye yönelik yapılacak daha kapsamlı yeni çalışmalara gereksinim vardır.
To evaluate the potential role of ECG-gated flow sensitive phase contrast cine-MR imaging in detecting the communication between arachnoid cyst and neighboring cerebrospinal fluid spaces. Materials and Methods: Twenty five patients with arachnoid cysts underwent CSF studies in addition to the T2 weighted turbo gradient spin echo sequence. CSF-flow studies was performed with ECG gated two-dimensional fast imaging steady-state precession (2D-FISP) PC cine-MR. Using the cine images obtained per cardiac cycle, we try to identify the communication between cysts and neighboring CSF spaces. Results were compared with intraoperative findings and CT cisternography. Results: In 17 arachnoid cysts no communication was identified. In 8 arachnoid cysts a pulsatile CSF flow was seen into the cysts. All intraoperative and CT cisternography findings was compatible with the results of the CSF-flow MR studies. Conclusion: Cine mode MR imaging with ECG gated phase contrast sequence technique is a reliable noninvasive alternative to CT cisternography for functional evaluation of the arachnoid cysts, because it enables visualization of the flow communication between cysts and neighboring CSF spaces.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3814
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
476343.pdf2.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons