Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3801
Title: Avrupa Birliği'nde organize suçluluk mevzuatlarının uyumlaştırılması ve yakınlaştırılması
Other Titles: Harmonization and approximation of organized crime legislation in the European Union
Authors: Reçber, Sercan
Orman, Merve
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
Keywords: Avrupa Birliği
Ceza hukuku
Organize suçluluk
Uyumlaştırma
Yakınlaştırma
Ortak eylemler
Çerçeve kararlar
Palermo Sözleşmesi
European Union
Criminal law
Organized crime
Harmonization
Approximation
Joint actions
Framework decisions
Palermo Convention
Issue Date: 11-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Orman, M. (2017). Avrupa Birliği'nde organize suçluluk mevzuatlarının uyumlaştırılması ve yakınlaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1990'lardan günümüze, sadece Avrupa Birliği sınırları içerisinde değil tüm dünyada farklı hukuk sistemleri arasında hızla güçlenen bir uyumlaşma, yakınlaşma ve birleşme süreci vardır. Bu çerçevede Avrupa Birliği; Antlaşmalar, tüzükler, direktifler, çerçeve kararlar, ortak eylemler gibi hukuki enstrümanları aracılığıyla Birliğe Üye Devletlerin mevzuatlarının büyük bir kısmını uyumlaştırmış, yakınlaştırmış ve birleştirmiştir. Bu alanlardan birisi de ceza hukukudur. Ceza hukuku alanında, başta organize suçluluk olmak üzere terörizm, kara paranın aklanması, yasadışı uyuşturucu ticareti, yasadışı insan ticareti, yasadışı silah ticareti gibi ciddi ve sınıraşan suçluluk türlerine karşı etkili mücadele edebilmek amacıyla Birlik, çeşitli enstrümanları aracılığıyla girişimlerde bulunmaktadır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği'nin Üye Devletlerin organize suçluluk mevzuatlarının uyumlaştırılması ve yakınlaştırılması amacıyla kabul etmiş olduğu araç ve politikalar incelenecek ve bu araçların söz konusu amaçları gerçekleştirmeye elverişliliği değerlendirilmeye çalışılacaktır.
From the 1990s to present, not only in the European Union but also all over the World there is a fast-growing process of harmonization, approximation and unification within different legal systems. In this context, a major part of national legislations of Member States has been already harmonized, approximated and unificated by EU's legal instruments such as Treaties, directives, framework decisions, joint actions, etc. One of these national legislations upon which the EU has focused is criminal law. In the field of criminal law, the EU attempts to prevent and control serious and transnational crimes such as organized crime, terrorism, money laundering, illegal drug trafficking, illegal human trafficking and illegal arm trafficking. In this study, it is aimed to investigate and assess the EU's harmonization and approximation measures in the context of "preventing and controlling" of organized crime within the Member States.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3801
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491244.pdf
  Until 2020-09-13
2.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons