Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3795
Title: Bir otomobil fabrikası kaporta departmanı'nda kaynak parametre çalışması
Other Titles: Welding parameters work in the body shop department in an automobile factory
Authors: Ertan, Rukiye
İş, Umut
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Punta kaynağı
Deney tasarımı
Kaynak parametresi
Spot welding
Desing of experiment
Welding parameters
Issue Date: 14-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İş, U. (2017). Bir otomobil fabrikası kaporta departmanında kaynak parametre çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kaporta Departmanı bünyesinde manuel ve robot kalıplarında punta kaynak işleminin gerçekleştirilebilmesi için askılı kaynak makineleri ve/veya kaynak pensleri kullanılmaktadır. Farklı kalınlık ve özelliklerdeki bu sacların merkezin kaynak kalite normlarına göre punta operasyonunun sorunsuz sağlanması için mevcut kaynak makinelerinin parametre değerleri merkez tarafından belirlenmektedir ve kontrol edilmektedir. Bu parametrelerin yanlış uyarlanması sebebiyle imalat sürecinde yüksek enerji harcanması, aşırı çapak, yüksek çevrim süresi ve kalitesizlik gibi problemler ile karşılaşılmaktadır. Tezin başlangıcında mevcut kaynak sürecini etkileyen parametrelerin kaynak kalitesine olan etkilerinin şiddeti bilinmemektedir. Ayrıca bu parametrelerdeki değişikliklerin kaynak kalitesine ve enerji tüketimine ne gibi farklılıklar yarattığı ile ilgili bir bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Bu tez kapsamında punta kaynak süreci derinlemesine irdelenerek deney tasarımı ileri istatistiksel yöntemi kullanılarak kaynak süreci çıktılarını (kalite, süre ve enerji maliyeti) etkileyen parametrelerin belirlenmesi ve bu parametrelerin oluşturduğu kaynak sürecinin matematiksel formülünün ortaya koyulması hedeflenmektedir.
For welding application on manual and robotic fixtures in body shop department it uses welding machines and welding guns. To achieve a good quality results, welding parameters are defined by techno center according to norms. In case of using wrong parameters, it is possible to waste energy, to have too much projection and increase the operation time. The impact of welding parameters to the result does not know at the beginning of this study. Also there is no any study that shows the difference of energy and projection by changing these parameters. The target of this study is to define the welding parameters according to the quality level, operation time and energy cost by using desing of experiment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3795
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497159.pdf2.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons