Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3781
Title: Zaman serilerinin spektral analizi ve bir uygulama denemesi
Other Titles: Spectral analysis of time series and an application experiment
Authors: Esen, A.Serdar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Keywords: Spektrum analizi
Toptan eşya fiyat endeksi
Zaman serileri
Spectrum analysis
Wholesale price index
Time series
Issue Date: 1984
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Esen, A. S. (1984). Zaman serilerinin spektral analizi ve bir uygulama denemesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Zaman içinde sıralı olarak yapılmış gözlemler kümesi olarak tanımlanan zaman serileri trend, mevsimlik dalgalanmalar konjkonktürel dalgalanmalar ve düzensiz dalgalanmalar'dan oluşurlar.Zaman serileri Analizi, zaman serisinin bir rassal sürecin belirli bir andaki durumu Olduğu görüşünden hareket eder. Zaman serileri analizinde biri "zaman ortamı analizleri", diğeri "frekans ortamı analizleri (Spektral analiz)" olmak üzere iki farklı yaklaşım söz konusudur. Zaman serileri analizleri genellikle serinin "durağan" olduğu varsayımına dayanırlar. Durağan bir zaman serisi, kendi sini oluşturan bileşik dağılım fonksiyonu zaman kümesi içindeki her noktada aynı özelliye sahip ve sadece zaman küresinin elemanları arasındaki uzaklığa bağlı olup bunların gerçek değerlerinden etkilenmeyen bir seridir. Analize başlamadan önce zaman serisinin durağan olup olmadığı belirlenerek, durağan olmayan zaman serileri durağan biçime dönüştürülürler. Söz konusu dönüşümden önce serinin mevsim etkisinden de arındırılması gerekir. Zaman ortamı analizlerinde zaman serisi zamanın bir fonksiyonu olarak ele alınmakta, frekans ortamı analizlerinde ise seri frekans bileşenlerine ayrıştırılarak, frekansın bir fonksiyonu olarak incelenmektedir. Bu ikinci yaklaşım, zaman serisinin bir dizi sinüs ve kosinüs dalgaları toplamından oluştuğu görüşünden hareket eder. Serinin frekans ortamında incelenebilmesinde
URI: http://hdl.handle.net/11452/3781
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000124.pdf
  Until 2099-12-31
4.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons