Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3779
Title: Türk ilaç sanayi Ar-Ge çalışmalarında finans sorunları
Other Titles: R&D financial problems in Turkish pharmaceutical industry
Authors: Karabıyık, Lale
Söğüt, Orhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: İlaç
Sanayi
AR GE
Yatırım
Financial
R&D
Investment
Industry
Finans
Jenerik
Girişim
Biyoteknoloji
Medicine
Venture
Biotechnology
Generic
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Söğüt, O. (2006). Türk ilaç sanayi Ar-Ge çalışmalarında finans sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yaklasık yüz yıllık bir ilaç sanayimiz olmasına ragmen, bu sektöre gerekli önemi verdigimizi söylemek maalesef çok zordur. Zaten böyle bir seyin, yirmi yıl öncesine kadar çok uluslu firmalarla rekabet ortamı yaratamayan Türkiye ekonomisi için beklenmesi mümkün degidir.. Bu yüzden diger sektörlerde oldugu gibi, ilaç sanayi de Dünya’da ki teknolojik gelismeleri takip edememistir. Firmalarımız Dünya ticaretinde etkinligini artırmaya çalısırken, ilaç piyasamız çoktan çok uluslu firmaların denetimi altına girmistir. Arastırmamızın ana konusu olan toplum saglıgı ve zenginligi için ilaç arastırmagelistirme, yeni ilaç bulma süreci ve bunun ticarilestirilmesi uzun bir zaman alır. Çünkü yüksek oranda yatırım ihtiyacı ister. 2001 yılı hesaplamalarına göre, ilaç arastırmagelistirmenin maliyeti yıllık 870 milyon euro’dur. 2004 yılında üretici fiyatlarıyla Dünya ilaç pazarının degeri ise 442 milyar euro’dur. Kurumsal olmayan yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri bu sorunlarla uzun yıllardır karsı karsıya kalmaktadırlar. Ancak jenerik ilaç üretmenin dısında, yeni bir molekül bulma adına hiçbir sonuca ulasamamıslardır. Mali ve politik gücü olan yabancı firmalar, finansal güçlerini gelecekte de kaybetmemek için, üretim teknolojisi jenerik ilaca dayalı yerli firmalara karsı bazı avantajlar elde etmek adına, hükümetler üzerinde baskı kurmaktadırlar. Örnegin Gümrük Birligi, Patent ve Veri mtiyazı gibi. Bu arastırmada, yukarıda belirtilen sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıstır. Aksi halde, kısa bir sürede ilaç sanayimiz ithalata dayalı hale gelecek ve sektörde dolaylı olarak ilk alıcı olan devlet için maliyetler artacaktır. Eger bu gerçeklesirse yerli ilaç sanayimiz gelecekte ki yatırımlarını finanse edemeyecektir. Bu bilimsel tezde, yukarıda ifade edilen sorunları asabilmek için bazı önerilerde bulunulmustur.. Bunun için dört bölümden olusan bir tez hazırlandı. Birinci bölümde Dünya ilaç sanayinin olusumu ve önemi hakkında bilgi verildikten sonra, makroekonomik büyüklüklere deginildi. kinci bölümde, Türkiye için birinci bölümde oldugu gibi aynı detaylara yer verildi. Üçüncü bölümde ise ana konumuz olan, Türk ilaç sanayinde arastırma-gelistirmenin önemine adım adım deginildi. Dördüncü bölümde ise Türk ilaç sanayi Ar-Ge finansman sorununa Dünya’dan uygulama örnekleri verildi ve Türkiye’de ki durum artıları ve eksileri ile incelendi. Umuyoruz ki, bu arastırma gelecek için, farklı bakıs açıları gelistirmede yararlı olacaktır. Çünkü ülkemiz bu sorunları asıp, toplum saglıgı ve zenginligi için yeni ilaç üretebilecek güce, dinamige, insan kaynaklarına ve bilimsel kurumlara sahiptir.
However, we have had a devoloped pharmaceutical industry for nearly hundred of years, unfortunately it is hard to say we enough pay attention on this. This could not be expected until two decades ago due to the economic system in Turkey which did not use to allow competitive environment with developed country’s firms. Even like the other industries, pharmaceutical companies could not follow the tecnological growth as well. So while they were operating to permeate in global commercial, the market had been encircled already by multinational firm’s products. Medicines R&D expenditure, which is the titbit of our research, is a long journey to create a new product for common health and to commercialize for common wealth, because of it is high rate investment need. The cost of researching and developing a new chemical or biological entity was estimated at 870 million euro in 2001 and the world pharmaceutical market was worth an estimated 442 billion euro at ex-factory prices in 2004. These figures seem to inaccesible for the regulatories and investors, that are noninstitutional in Turkish market, have been facing this problem for a long time. And they reached to no conclusion except producing generics. During this time,innovative companies that have fiscal and politic power over the world performed their best for not to fumble this power to keep their financial arduous for future. That is why they are putting pressure on goverments to obtain some advantages over local firms whose producing tecnology base generic. Like data exclusivity, patent and customs union. In this research, we aimed to solve these problems which were indicated above. Otherwise in a short time, our medicine market will be based on to the import, and then costs of these will ascend for the goverments that are purchaser at the top as indirectly in this sector. If that comes true, it will mean that pharmaceutical companies will not be able to fund this invesments. To avoid these, we gave some suggestions to thrash out in this scolarly thesis. So we prepared a thesis which consist of four chapters. In the first chapter, we defined the composition and importance of pharmaceutical industry in the world and gave the macroeconomic immensities, in the second one we clarified the same details, as in first chapter, for Turkey. In the third chapter we came up step by step to the subject we are trying to imply. R&D importance in Turkish pharmaceutical industry. In the last chapter, we expressed the main target of this thesis.Comparable suggestions from the world to the Turkish pharmaceutical industry’s R&D problems. We hope that this research will be really useful for industry to refine different point of view for the future time. Because,Turkey has got enough power, human resources and scientific institutions to get rid of these problems and to create a new drug with its own resources for common health and wealth.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3779
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204502.pdf751.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons