Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3771
Title: İnce sacların desenleme yöntemi ile mukavemetinin arttırılması
Other Titles: Increasing the strength of sheet metals with embossing process
Authors: Ülkü, Sedat
Güler, Hande
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Desenleme işlemi
Saclar
Sacların şekillendirilmesi
Embossing process
Sheet metals
Shaping of sheet metals
Issue Date: 11-Aug-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, H. (2008). İnce sacların desenleme yöntemi ile mukavemetinin arttırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma ile endüstride Al 1050 ismiyle anılan alüminyum alaşım saclarının, desenleme işlemi ile şekillendirilmesi sonucu oluşan mekanik özellik değişimleri incelenmiştir. Mekanik özelliklerin belirlenmesi amacıyla; çekme, üç noktalı eğilme ve burkulma testleri yapılmıştır. Desenleme işlemini gerçekleştiren OMPAŞ firmasından numuneler temin edilmiştir. Daha sonra bu numunelerin, desenleri iki rijit plaka arasında ezilerek, bu işlemin mekanik özelliklere etkisini araştırmak amacıyla aynı mekanik deneyler tekrarlanmıştır. Sonuç olarak, desenleme işleminin çekme dayanımını azalttığı, eğilme ve burkulma dayanımlarında ise artış sağladığı görülmüştür. Ezme işleminde ise hem çekme hem de eğilme dayanımında artış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tez kapsamında sonlu elemanlar analizi de yapılarak bu işlemin deneysel sonuçları destekleyip desteklemediği incelenmiştir.
Embossing process which has been applied to Al 1050 aluminium alloys has some mechanical changes and in this study, mechanical effects of embossing process has been researched. For that reason, to determine the mechanical features, tensile, three point bending and buckling tests were carried out. Test samples have been brought from OMPAS firm, then these samples have been shaped between two rijit plate, after that, the effects of this griding process have been determined with the same mechanical tests. Consequently, these have been learned that embossing prosess decreases tensile strength, increases bending and buckling strength and shaping between two rijit plate process increases bending and tensile strengths. In addition, the finite elemet method analysis have been studied and this method supports or doesn't support has been researched.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3771
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246492.pdf5.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons