Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3766
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖztürk, Ferruh-
dc.contributor.authorÇavuş, Güner-
dc.date.accessioned2019-12-20T10:42:07Z-
dc.date.available2019-12-20T10:42:07Z-
dc.date.issued1999-09-08-
dc.identifier.citationÇavuş, G. (1999). Kalıp üretim sürecinde otomasyon. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3766-
dc.description.abstractKalıp tasarım adımlarının otomasyonu çalışmasının amacı, tasa rım adımlarında tecrübe faktörünü azaltmak ve terinin sürelerini kı saltmaktır. Tecrübeye bağlı sezgisel işlem adımlarının en aza indirgenmesi doğrultusunda parametrik tabanlı bir algoritma oluşturul muştur. Algoritma adımları, sistematik tasarım yaklaşımı ve bilgisayar desteğinin kullanılması çerçevesinde düzenlenmiştir. Belirlenen işlem adımları için gerekli kalıplar standart parça katalogları yardımıyla belirlenmiştir. Örnek bir kalıp çalışması ile geliştirilen algoritma ve bilgisayar kullanım desteğinin kalıp tasarım otomasyonuna olan katkısı açıklanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis research deals with recent work on die design automation to reduce heuristic approaches and lead time through design steps of dies. Computer aided design die design algorithm is developed to reduce skilled die designer interaction during design. The approach is derived from systematic and computer aided design concepts. The die design outlines are completed by using standard part catalogues. At the end, a case study is given to show the design steps of proposed algorithm.en_US
dc.format.extentXI, 193 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBilgisayar destekli tasarımtr_TR
dc.subjectComputer aided designen_US
dc.subjectKalıp tasarımıtr_TR
dc.subjectMold designen_US
dc.titleKalıp üretim sürecinde otomasyontr_TR
dc.title.alternativeThe automation in die production processen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084841.pdf
  Until 2099-12-31
7.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons