Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3766
Başlık: Kalıp üretim sürecinde otomasyon
Diğer Başlıklar: The automation in die production process
Yazarlar: Öztürk, Ferruh
Çavuş, Güner
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bilgisayar destekli tasarım
Computer aided design
Kalıp tasarımı
Mold design
Yayın Tarihi: 8-Eyl-1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çavuş, G. (1999). Kalıp üretim sürecinde otomasyon. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Kalıp tasarım adımlarının otomasyonu çalışmasının amacı, tasa rım adımlarında tecrübe faktörünü azaltmak ve terinin sürelerini kı saltmaktır. Tecrübeye bağlı sezgisel işlem adımlarının en aza indirgenmesi doğrultusunda parametrik tabanlı bir algoritma oluşturul muştur. Algoritma adımları, sistematik tasarım yaklaşımı ve bilgisayar desteğinin kullanılması çerçevesinde düzenlenmiştir. Belirlenen işlem adımları için gerekli kalıplar standart parça katalogları yardımıyla belirlenmiştir. Örnek bir kalıp çalışması ile geliştirilen algoritma ve bilgisayar kullanım desteğinin kalıp tasarım otomasyonuna olan katkısı açıklanmıştır.
This research deals with recent work on die design automation to reduce heuristic approaches and lead time through design steps of dies. Computer aided design die design algorithm is developed to reduce skilled die designer interaction during design. The approach is derived from systematic and computer aided design concepts. The die design outlines are completed by using standard part catalogues. At the end, a case study is given to show the design steps of proposed algorithm.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3766
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
084841.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.88 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons