Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3765
Title: Karpal tünel sendromu tedavisinde knifelight yöntemiyle açık cerrahi yöntemin karşılaştırılması
Other Titles: Comparision of neurolysis with knifelight instrument to open surgery in treatment of carpal tunnel syndrome
Authors: Kaleli, Tufan
Yılmaz, Halil Sedat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Knifelight
Karpal Tünel Sendromu
Carotid artery
Stenosis
BT angiography
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, H. S. (2006). Karpal tünel sendromu tedavisinde knifelight yöntemiyle açık cerrahi yöntemin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Karpal tünel sendromu (KTS) tuzak nöropatilerinin en sık olanıdır.Açık karpal tünel gevşetme KTS tedavisinde tercih edilen ameliyat yöntemidir. Her ne kadar mükemmel sonuçlar rapor edildiyse de bazı yazarlar açık cerrahi sonrası skar hassasiyeti, tenar veya hipotenar bölgede ağrı ve işe geç dönüş rapor etmişlerdir.Bazı yazarlar açık cerrahi insizyonun yol açabileği problemleri azaltmak için daha kısa bir uzunlamasına palmar insizyon ve fleksör retina kulumu kesebilecek özel cihazların kullanılmasını önermişlerdir. Knifelight (Stryker) bir kere kullanılabilen, kesici bıçağı 2 plastik transparan uç arasında olan karpal tünel gevşetme cihazıdır. Kendi ışık kaynağı ve pili vardır. Knifelight fleksör retina kulumu üzerindeki cilt ve cilt altını sağlam bırakır.Bu çalışmadaki amaç; Karpal Tünel Sendromu nedeniyle açık nöroliz veya Knifelight ile nöroliz uygulanan hastaların sonuçlarını değerlendirerek her iki cerrahi yöntemi birbiriyle karşılaştırmaktır.1999-2005 yılları arasında KTS nedeniyle açık cerrahi uygulanan 54 hasta ve Knifelight cihazıyla ameliyat edilen 54 hasta toplam 108 hasta olacak şekilde çalışmaya seçildi. Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası klinik durumu Boston Skalasıyla değerlendirildi. Hastaların her iki eline duyu testleri uygulandı, el kavrama, sıkıştırma (pinch) kuvvetleri ölçülüp kaydedildi. Hastaların yara üzerindeki ağrısı ve işe dönüş süreleri kaydedildi. Kniflelight grubunun işe dönüş süresi açık nöroliz uygulanan gruba göre daha kısaydı. Knifelight cihazı ciltte ve cilt altında daha az hasara yolaçtığıiçin bu gruptaki hastaların daha az yara ağrısı ve daha estetik yara izi mevcuttu. Sonuç olarak Knifelight tekniği endoskopik yönteme göre öğrenilmesi veuygulaması daha basit olan; açık ve endoskopik tekniğin avantajlarını birleştiren bir tekniktir. diopatik KTS tedavisinde birinci tercih olmalıdır.
During our research, main, internal and external carotid arteries of 37 patients referredto Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Radiology from varioushospitals due to transient ischemic attack, apoplexy, vertigo, loss of balance, hemiplegics andother reasons were visualized using computerized tomographic angiography (CTA) anddigital subtraction angiography (DSA). In this study, the diagnostic value of CTA related toextracranial carotid artery stenosis was investigated and obtained results were compared withDSA findings.Using Axial CTA, volume rendering technique (VRT) CTA and DSA, 58 carotid arterylesions were examined in 37 patients.In determination of stenosis categories, DSA and axial CTA images had % 96, andVRT CTA images had % 94 consistency. Obtained results were highly in agreement with theresults of past experiments done on this subject.The sensitivity and specificity of axial CTA images and VRT-CTA images inocclusions were found to be % 100.The sensitivity and specificity of axial CTA images and VRT-CTA images in % 70-99stenosis were found to be % 100.VRT can be successfully used in cases of dense calcification around the blood vesselsor near the residual lumen.Mural calcification and contrast medium differentiation can be easily achieved withCTA when appropriate window width and level is obtained with axial cuts. Even in thepresence of calcification that surrounds lumen and makes the evaluation impossible, residuallumen can be easily distinguished in MIP and SSD images. In the light of the obtained resultsit was concluded that the most accurate information in CTA is obtained from axial cross-sections.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3765
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193367.pdf13.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons