Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3764
Title: Selülozik kumaşların reaktif boyarmaddeler ile boyanmasında UV absorblayıcı kullanımının bazı haslıklar üzerindeki etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation on the effects of UV absorber chemicals on some fastness which applicated on reactive dyed cellulosic fabrics
Authors: Becerir, Behçet
Uygun, Ahmet Bilal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Reaktif boyama
Reaktif boyarmaddeler
Renk farkı
UV absorblayıcı
Günes koruma faktörü (GKF)
Yıkama haslığı
Işık haslığı
Reactive dyeing
Reactive dyestuffs
Color difference
Sun protection factor (SPF)
Washing fastness
Light fastness
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uygun, A. B. (2007). Selülozik kumaşların reaktif boyarmaddeler ile boyanmasında UV absorblayıcı kullanımının bazı haslıklar üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, yazlık pamuklu kumaşların reaktif boyarmaddeler ile boyanması ve sonrasında UV absorblayıcı uygulanması ile renk farkı, yıkama haslıkları, güneş koruma faktörü ve ışık haslığı üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneysel çalışmada önce yaz mevsiminde kullanılan renklere uygun olarak pamuklu kumaş reaktif boyarmaddeler ile boyanmış, daha sonrada boyanan kumaşların bir kısmına UV absorblayıcı kimyasal uygulanmıştır. Boyamada iki farklı konsanrasyon seçilmiştir. Boyalar seçilirken yüksek fikse olma gücüne sahip çektirme metoduna uygun boyalar seçilmiştir. Bu uygulamalardan sonra elde edilen kumaşlarda, renk farklılığına, güneş koruma faktörüne, yıkama ve ışık haslığına bakılmıştır. Sonuçlar çizelgeler halinde gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ,UV absorblayıcı kimyasalın reaktif boyarmaddeler ile boyanan pamuklu kumaşların elde edilen güneş koruma faktörü ve haslık değerleri üzerinde etkisi vardır.
Application of UV absorbing chemicals to the reactive dyed cotton fabrics and related color difference, washing fastness, light fastness and sun protection factors of the fabrics were investigated in this study. In the experimental part cotton fabric was dyed with reactive dyes at two different dye concentrations. After dyeing the UV absorber chemical was applied to the dyed samples. Reactive dye that have high fixation properties and suitable for exhaustion dyeing were selected. After dyeing, color difference, washing and light fastness and sun protection factors of the UV absorber cured fabrics were measured. The results were presented in Tables. According to the results obtained, UV absorbing chemical influenced the color, fastness and sun protecting properties of the reactive dyed cotton fabrics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3764
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202353.pdf348.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons