Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3755
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYavuz, Nurettin-
dc.contributor.authorYavuz, Ferid Alper-
dc.date.accessioned2019-12-20T08:30:02Z-
dc.date.available2019-12-20T08:30:02Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationYavuz, F. A. (2007). Elektrik deşarj yöntemi ile elde edilen yüzeylerde plastik deformasyonun yorulma özelliklerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3755-
dc.description.abstractMalzeme özellikleri; gelişen teknoloji ile değişim göstermiştir. Teknolojinin ilerlemesi ile malzemelerin işlenmesi daha hassas, ekonomik ve güvenli olarak işlenmektedir. Bu çalışmada modern imalat yöntemlerinden olan EDM (Electrical Discharge Machining) ile işlenmiş parçalar, EDM ve kimyasal aşındırma ile işlenmiş parçalar, EDM ve kumlama ile işlenmiş parçaların; Dönen Eğilmeli Ankastre Kiriş türü yorulma test cihazı yardımı ile kırılmaları sağlanmıştır. Yapılan bu test ile işleme yöntemlerinin, parçaların yorulma mekanizmaları ve ömürlerine etkileri karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yapılan ölçümler neticesinde tornalama ile elde edilen parçaların EDM ile işlenen parçalardan %33 ömür artışı, kimyasal aşındırma ile elde edilen parçaların EDM ile işlenen parçalardan %60 ömür azalması, kumlama ile işlenen parçaların EDM ile işlenen parçalardan %42 daha fazla ömre sahip olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractMeterial features are developing with developing tecnology. The products can machined more precisely, economicaly and secure. In this work, specimens have been machined with EDM (Elecrical Discharge Machining) process and break or destruction has been achieved with rotating bar bending fatigue testing type device. With this test comparison of machining techniques affect on material fatigue mechanism and fatigue life time is aimed. After the test, the result is machined specimen has 33% more life time than parts processed with EDM. EDM parts have %60 more life than ECM parts, shut peening parts have %42 more life than EDM parts.en_US
dc.description.sponsorshipBEYÇELİKtr_TR
dc.format.extentII, 103 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMetallerin yorulmasıtr_TR
dc.subjectEDMtr_TR
dc.subjectÖmürtr_TR
dc.subjectDönen çubuk eğme yorulma deneyitr_TR
dc.subjectFatigue of metalsen_US
dc.subjectRotating bar bending fatigue testingen_US
dc.titleElektrik deşarj yöntemi ile elde edilen yüzeylerde plastik deformasyonun yorulma özelliklerine etkilerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAnalysis of the effects of plastic deformation on fatigue property for the surfaces, obtained by the electrical decharge techniqueen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202361.pdf2.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons