Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3755
Başlık: Elektrik deşarj yöntemi ile elde edilen yüzeylerde plastik deformasyonun yorulma özelliklerine etkilerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Analysis of the effects of plastic deformation on fatigue property for the surfaces, obtained by the electrical decharge technique
Yazarlar: Yavuz, Nurettin
Yavuz, Ferid Alper
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Metallerin yorulması
EDM
Ömür
Dönen çubuk eğme yorulma deneyi
Fatigue of metals
Rotating bar bending fatigue testing
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yavuz, F. A. (2007). Elektrik deşarj yöntemi ile elde edilen yüzeylerde plastik deformasyonun yorulma özelliklerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Malzeme özellikleri; gelişen teknoloji ile değişim göstermiştir. Teknolojinin ilerlemesi ile malzemelerin işlenmesi daha hassas, ekonomik ve güvenli olarak işlenmektedir. Bu çalışmada modern imalat yöntemlerinden olan EDM (Electrical Discharge Machining) ile işlenmiş parçalar, EDM ve kimyasal aşındırma ile işlenmiş parçalar, EDM ve kumlama ile işlenmiş parçaların; Dönen Eğilmeli Ankastre Kiriş türü yorulma test cihazı yardımı ile kırılmaları sağlanmıştır. Yapılan bu test ile işleme yöntemlerinin, parçaların yorulma mekanizmaları ve ömürlerine etkileri karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yapılan ölçümler neticesinde tornalama ile elde edilen parçaların EDM ile işlenen parçalardan %33 ömür artışı, kimyasal aşındırma ile elde edilen parçaların EDM ile işlenen parçalardan %60 ömür azalması, kumlama ile işlenen parçaların EDM ile işlenen parçalardan %42 daha fazla ömre sahip olduğu tespit edilmiştir.
Meterial features are developing with developing tecnology. The products can machined more precisely, economicaly and secure. In this work, specimens have been machined with EDM (Elecrical Discharge Machining) process and break or destruction has been achieved with rotating bar bending fatigue testing type device. With this test comparison of machining techniques affect on material fatigue mechanism and fatigue life time is aimed. After the test, the result is machined specimen has 33% more life time than parts processed with EDM. EDM parts have %60 more life than ECM parts, shut peening parts have %42 more life than EDM parts.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3755
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
202361.pdf2.71 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons