Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3755
Title: Elektrik deşarj yöntemi ile elde edilen yüzeylerde plastik deformasyonun yorulma özelliklerine etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Analysis of the effects of plastic deformation on fatigue property for the surfaces, obtained by the electrical decharge technique
Authors: Yavuz, Nurettin
Yavuz, Ferid Alper
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Metallerin yorulması
EDM
Ömür
Dönen çubuk eğme yorulma deneyi
Fatigue of metals
Rotating bar bending fatigue testing
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavuz, F. A. (2007). Elektrik deşarj yöntemi ile elde edilen yüzeylerde plastik deformasyonun yorulma özelliklerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Malzeme özellikleri; gelişen teknoloji ile değişim göstermiştir. Teknolojinin ilerlemesi ile malzemelerin işlenmesi daha hassas, ekonomik ve güvenli olarak işlenmektedir. Bu çalışmada modern imalat yöntemlerinden olan EDM (Electrical Discharge Machining) ile işlenmiş parçalar, EDM ve kimyasal aşındırma ile işlenmiş parçalar, EDM ve kumlama ile işlenmiş parçaların; Dönen Eğilmeli Ankastre Kiriş türü yorulma test cihazı yardımı ile kırılmaları sağlanmıştır. Yapılan bu test ile işleme yöntemlerinin, parçaların yorulma mekanizmaları ve ömürlerine etkileri karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yapılan ölçümler neticesinde tornalama ile elde edilen parçaların EDM ile işlenen parçalardan %33 ömür artışı, kimyasal aşındırma ile elde edilen parçaların EDM ile işlenen parçalardan %60 ömür azalması, kumlama ile işlenen parçaların EDM ile işlenen parçalardan %42 daha fazla ömre sahip olduğu tespit edilmiştir.
Meterial features are developing with developing tecnology. The products can machined more precisely, economicaly and secure. In this work, specimens have been machined with EDM (Elecrical Discharge Machining) process and break or destruction has been achieved with rotating bar bending fatigue testing type device. With this test comparison of machining techniques affect on material fatigue mechanism and fatigue life time is aimed. After the test, the result is machined specimen has 33% more life time than parts processed with EDM. EDM parts have %60 more life than ECM parts, shut peening parts have %42 more life than EDM parts.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3755
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202361.pdf2.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons