Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3754
Title: Ters ozmos yöntemi ile içme suyu elde edilmesinin araştırılması
Other Titles: Research of producing drinkable water through reverse osmosis
Authors: Kestioğlu, Kadir
Naharcı, Burak
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Ters ozmos
Membran
Yer altı suyu
İçme suyu
Reverse osmosis
Membrane
Underground water
Drinking water
Issue Date: 21-Mar-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Naharcı, B. (2007). Ters ozmos yöntemi ile içme suyu elde edilmesinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada ham sulardan ters ozmos yöntemi ile içme suyu elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2,5 bar’lık basınçlı hızlı kum filtresi (10 m/sa filtrasyon hızında) oluşturulmuştur. Bu filtreden sonra, 1 µm boyutundaki partikülleri tutabilecek kartuş filtre yerleştirilmiştir. Daha sonra içme suları ters ozmos ünitesinden geçirilmiştir. İkinci alternatif olarak hızlı kum filtresinden sonra aktif karbon + kartuş filtre + ters ozmos sisteminden içme suları geçirilmiştir. Üçüncü alternatif olarak hızlı kum filtresi + iyon değiştirme + kartuş filtre + ters ozmos uygulanmıştır. Dördüncü alternatif olarak hızlı kum filtresi + aktif karbon + iyon değiştirme + kartuş filtre + ters ozmos işlemleri uygulanmış ve giriş – çıkış suları analizlenerek, arıtılabilirlik olanakları ortaya konulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda pH’da büyük bir değişiklik fark edilmemiştir. Dördüncü alternatifte en düşük iletkenlik değerine ulaşılmıştır (81,6 µs/cm). Her dört alternatifte de sertlik seviyeleri 2 Fr ’ın altına düşürülmüş ve ters ozmos sisteminden geçirilen yüksek iletkenlikteki ham suyun TS 266 değerlerinin altına ulaştığı ortaya konulmuştur. Tüm alternatifler TS 266 değerlerini sağladığından arıtılabilirliğin ekonomisi dikkate alınarak birinci alternatif düzeneğinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
This research is aimed at producing drinkable water through reverse osmosis. For this purpose, a 2,5-bar compressed, fast sand filter (at 10 m/sec filtration speed) was formed, and then a cartridge filter was inserted, which is able to detain the particles of the size 1 µm. After that, drinkable waters were passed through reverse osmosis unit. As a second alternative, after fast sand filter, drinkable waters were passed through active carbon + filter cartridge + reverse osmosis. As a third alternative, fast sand filter + ion exchange+ filter cartridge + reverse osmosis was applied. As a forth alternative, fast sand filter + active carbon + ion Exchange + filter cartridge + reverse osmosis operations were applied and inlet-outlet water analyses were done and possibilities of treatment were established. As a result of these studies no any significant change in pH was observed. At forth alternative, the lowest conductivity rate (81,6 µs/cm) was reached to. At each of the 4 alternatives the hardness levels were lowered below 2 Fr and it was established that high-conductive raw water passed through reverse osmosis reached below the value TS 266. Since all alternatives satisfy the value TS 266, considering the economy of treatment, it was considered that 1st alternative assembly would be most favorable.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3754
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202365.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons