Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3751
Title: Otomobillerde gövde birleştirme teknolojileri ve bir uygulama
Other Titles: Body assembly methods in automotive and an application
Authors: Çavdar, Kadir
Çekiç, İlhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Gövde birleştirme yöntemleri
Clinching (büzdürme)
Kendinden delmeli perçin ve hemming yöntemi
Body assembly method
Clinching
Self piercing rivet and hemming method
Issue Date: 21-Mar-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çekiç, İ. (2007). Otomobillerde gövde birleştirme teknolojileri ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada geçmişten başlayarak gövde birleştirme metodları üzerinde durulmuş, günümüzde kullanılan ve gelecekte kullanılacak olan yöntemler mukayeseli olarak ele alınmıştır. Ayrıca bu yöntemlerden bir tanesi özel olarak seçilerek mevcut bir yeni otomobil projesinde devreye alınmıştır. Bu yöntemin avantaj ve dezantajları incelenerek analiz edilmiştir. Mevcut birleştirme yöntemleri iki bölüm halinde değerlendirilmiştir. Birinci bölümde kendinden delmeli perçin, clinching (büzdürme) ve punta kaynağı ele alınmıştır. İkinci bölümde ise normal kenetleme prosesi ile hemming (kenar kıvırma) teknolojisi değerlendirilmiştir. Pek yaygın olarak kullanılmayan yapıştırma kaynak, kaynak edilme sıralaması değiştirme vb. yöntemler üzerinde kısaca durulmuştur. Kendinden delmeli perçin, clinching ve punta kaynağı kendi içerisinde değerlendirildiğinde en iyi gövde birleştirme yönteminin clinching olduğu tesbit edilmiştir. Diğer yandan özellikle gövdenin hareketli parçalarının üretilmesinde mevcut konvensiyonel kenetleme işlemlerinin yerine çok daha prodüktif olan roller hemming teknolojisinin kullanılmasının çok daha efektif olacağı görülmüştür. Mevcut kenet metoduyla üretilen hareketli parça ile roller hemming ile üretilen bir parçanın; araç geometrisi, çevrim süresi ve ilk yatırım maliyetleri gibi kıstaslara göre incelenmesinde roller hemming teknolojisinin çok daha avantajlı olduğu açıkça görülmektedir.
In this study body assembly methods were investigated from commencing from the past to actual, also using in the actual and to be used in the future methods were considered comparing each others. In addition one of these method was chosen and implemented in the new project. The objective of study was to determine advantages of robot hemming according to conventional hemming methods and also advantages or disadvantages auto-piercing rivet, clinching(büzdürme) and spot welding methods were analysed Actual methods were evaluated as two sections. In the first section contains auto-piercing rivet, clinching and spot welding methods. In second section conventional hemming method was compared robot hemming technology. The rest of methods which are rarely used for instance weld bonding were mentioned as a briefly. It is seen that auto-piercing rivet method is optimum body assembly method among them. In the other aspect it is analysed that using robot hemming method is more effective instead of using conventional hemming method which is used assy to mobile parts of body (door, hood etc.). Robot hemming method was found more advantage comparing with criterion of cyle time, investment cost, lay-out profit, production flexibility.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3751
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202357.pdf7.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons