Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3749
Title: Uludağ'ın subalpin kuşağında yayılış gösteren bodur çalı topluluklarının topraklarında azot mineralleşmesi üzerinde araştırmalar
Other Titles: Investigations on nitrogen mineralization potentials in soils of dwarf shrub communities on sub-alpine belt of Uludağ
Authors: Arslan, Hülya
Can, Bahar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Uludağ
Bodur çalı
Azot mineralleşmesi
Nitrifikasyon
Astragalus angustifolius
Juniperus communis
Vaccinium myrtillus
Dwarf shrub
Nitrogen mineralization
Nitrification
Issue Date: 26-Mar-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Can, B. (2007). Uludağ'ın subalpin kuşağında yayılış gösteren bodur çalı topluluklarının topraklarında azot mineralleşmesi üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Uludağ’ın subalpin ve alpin bölgesinin karakteristik bitki toplulukları olan bazı bodur çalı topluluklarının (Astragalus angustifolius, Vaccinium myrtillus-Juniperus communis ve Juniperus communis) topraklarında (0-15 cm) azot mineralleşme potansiyelleri laboratuar şartlarında standart inkübasyon yöntemi (%60 su tutma kapasitesi ve 20 0C) kullanılarak araştırıldı. Bazı toprak ortam etmenleri [(toplam N (% ve kg/ha), organik karbon (% ve kg/ha), C/N oranı, su tutma kapasitesi ve pH] ve azot mineralleşme oranlarına göre topluluklar karşılaştırıldı. Organik karbon (% ve kg/ha) hariç, araştırılan toprak etmenleri açısından topluluklar arasında bir yönlü varyans analizi testi ile anlamlı fark tespit edildi (P<0.05). Aynı şekilde topluluklar arasında 63 günlük net toplam mineral azot (NH4 + + NO3 - -N) verimi açısından da anlamlı fark belirlendi (P<0.05). Net toplam mineral azot (NH4 + + NO3 - -N) verimi (kg / ha / 63 gün-1) ile pH arasında negatif anlamlı ilişki (P<0.05), toplam azot arasında ise pozitif anlamlı ilişki bulundu (P<0.05). Çalışma sonucunda net mineral azot veriminin (kg / ha / 63 gün-1) A. angustifolius topluluğunun toprağında en yüksek, J. communis topluluğunda en düşük olduğu ve bitki topluluğunun yapısını oluşturan farklı tür kompozisyonunun azot mineralleşmesini etkileyebileceği ortaya konmuştur.
In this study, nitrogen mineralization was investigated by standart incubation method in soils (0-15 cm layer) of dwarf shrub plant communities (Astragalus angustifolius, Vaccinium myrtillus-Juniperus communis and Juniperus communis) which are characteristic plant communities of alpine and subalpine belt of Uludag. We compare dwarf shrub communities according to some soil parameters [(total N (% and kg/ha), organik C (% and kg/ha), C/N ratio, Water Holding Capacity (WHC%) and pH] and mineralization ratios. Except of organic carbon (% and kg/ha), there was significant difference between dwarf shrub communities according to soil parameters (P<0.05). Also, the difference among the communities according to net mineral nitrogen (NH4 + + NO3 - -N) productivity (kg / ha / 63 day-1) was significant. The significant correlation was found between net total minN productivity (kg / ha / 63 day-1) and soil pH and total N (P<0.05). Net mineral nitrogen (NH4 + + NO3 - -N) productivity (kg / ha / 63 day- 1) was highest in the soils of A. angustifolious whereas lowest in soils of J. communis. These results indicate that species composition of plant communities can effect the nitrogen transformation in their soils.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3749
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202356.pdf4.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons