Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3748
Title: İntertrokanterik femur kırıklarında kalkarlı parsiyel protez ile dinamik kalça vidası uygulamalarının karşılaştırmalı sonuçları
Other Titles: Comparative results of calcar-replacement hemiarthroplasty and dynamic hip screw in the treatment of intertrochanterik femoral fractures
Authors: Durak, Kemal
Mutlu, Müren
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: İntertrokanterik femur kırığı
Kalkarlı parsiyel protez
Dinamik kalça vidası
Intertrochanteric femur fracture
Calcar replacement partial hip prosthesis
Dynamic hip screw
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mutlu, M. (2006). İntertrokanterik femur kırıklarında kalkarlı parsiyel protez ile dinamik kalça vidası uygulamalarının karşılaştırmalı sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda, haziran 2001 - eylül 2005 tarihleri arasında intertrokanterik femur kırığı nedeniyle kalkarlı parsiyel protez uygulanan veya kırık tespiti için dinamik kalça vidası (DHS) kullanılan 71 hasta çalışmaya dahil edildi. DHS uygulanan 34 hasta grup I, kalkarlı parsiyel protez uygulanan 37 hasta grup II olarak ayrıldı. Grup I’deki hastalardan 9’u, grup II’dekilerin ise 12’si takip sırasında ölmeleri nedeniyle her iki grupta da 25 hastanın sonuçları değerlendirildi. Grup I ve II’deki olguların yaş ve cinsiyeti, yaralanma nedenleri, kırık tipleri, osteoporoz derecesi, ameliyata alınma zamanı, ameliyat süresi ve kanama miktarı, erken ve geç dönem komplikasyonları, hastanede kalış süresi, mortalite oranları ve fonksiyonel sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Sonuçta; kullanılan her iki yöntemin, komplikasyon ve mortalite oranları ile fonksiyonel sonuçlar bakımından birbirine üstünlüklerinin olmadığı, ameliyata kadar geçen sürenin ölüm oranını etkilemediği, DHS uygulamasının kalkarlı parsiyel protez uygulamasına göre kanamayı azalttığı görüşüne varıldı.
Between June 2001 and September 2005, 71 patients were operated because of intertrochanteric femur fracture using calcar replacement partial hip prosthesis or dynamic hip screw (DHS) in University of Uludag, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology. Thirty-four patients that were operated using DHS were included in Group I. In Group II there were 37 patients with calcar replacement partial hip prosthesis. During the follow-up period 9 patients from Group I and 12 patients from Group II died. So, the results of 25 patients were evaluated in each group. Age, sex, injury mechanism, fracture type, degree of osteoporosis, time to operation, time of operation, amount of bleeding, early and late complications, time of hospitalization, mortality rates and functional results of all patients were comparatively evaluated. As a result; there were not any superiority of both techniques over each other in complication and mortaliy rates and functional results. Also, time to operation did not affect the mortality rate. And, amount of bleeding was lower in DHS group than calcar replacement partial hip prosthesis group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3748
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193353.pdf4.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons