Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3732
Title: Sarmısak, pırasa ve soğanın A. niger üzerine engelleyici etkilerinin araştırılması
Other Titles: A research about inhibitory effects of garlic (Allium sativum), onion (Allium cepa) and leek (Allium porrum L.) on A. niger
Authors: Korukluoğlu, Mihriban
İrkin, Reyhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sarmısak
Soğan
Pırasa
Antifungal
Aspergillus niger
Garlic
Onion
Leek
Antifungal
Issue Date: 4-Apr-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İrkin, R. (2007). Sarmısak, pırasa ve soğanın A. niger üzerine engelleyici etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada taze ve kurutulmuş “Allium” bitkilerinden olan sarmısak (Allium sativum L.), soğan (Allium cepa L.) ve pırasa (Allium porrum L.) ile bazı ticari sarmısak yağlarının patojen Aspergillus niger üzerine engelleyici etkileri araştırılmıştır. Test küfünü engelleyebilecek (MFK mg/mL) ve öldürebilecek (MIK mg/mL) konsantrasyon değerleri tespit edilmiştir. Araştırmada Soxhelet ekstraktörü ile elde edilen ekstraktlar membran filtrelerden süzülerek disk difuzyon ve tüp dilusyon yöntemlerine göre analiz edilmiştir. Denemelerde Bursa, Çanakkale, Balıkesir bölgesine ait taze ve kurutulmuş materyaller bu ürünleri işleyen tek bir firmadan sağlanarak değişik çözücülerle ekstraktları hazırlanmıştır. Sarmısak yağlarına ait denemeler ise piyasada satılan ithal ve yerli ticari sarmısak yağları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda taze örneklerin alkol kullanılarak hazırlanan ekstraktları arasında taze soğan, taze sarmısaktan daha etkili bulunmuş, taze pırasa ise etkisiz olarak gözlenmiştir. Aseton ile hazırlanan ekstraktlar arasında sadece taze sarmısak etkili olmuş, diğer materyaller etkili bulunmamıştır. Su ile hazırlanan taze örneklerin ekstraktları arasında Soxhelet yöntemine göre hiçbir taze materyal etki göstermezken, sadece taze sarmısak özsuyu etkili olarak tespit edilmiştir. Etil alkol ile hazırlanan ekstraktlar arasında kuru soğan, kuru pırasa ve kuru sarmısak sırasıyla etkili bulunmuştur. Aseton ile hazırlanan kuru materyallere ait ekstraktlar arasında kuru soğan ve kuru pırasa birbirine yakın ölçüde ve son olarak kuru sarmısak etkili olmuştur. Su ile hazırlanan elde edilen ekstraktlar incelendiğinde sadece kuru sarmısağın etkili olduğu görülmektedir. Ticari olarak satılan sarmısak yağlarına ait sonuçlar incelendiğinde, destilasyon yöntemi ile elde edilmiş ithal sarmısak yağlarının, presleme yöntemi ile elde edilerek bitkisel yağlarla seyreltilerek satışa sunulan, yerli ticari yağlara göre A.niger’e son derece yüksek düzeylerde etkili oldukları görülmektedir. “Allium” sebzelerine ait materyallerin ekstraktlarından ve esansiyel yağlarından antimikrobiyel uygulamalarda değişik alanlar içerisinde yararlanılabileceğini belirtmek mümkündür.
In this research, it was investigated that fresh and dried “Allium” vegetables and also garlic oils inhibitory effects on pathogenic Aspergillus niger. It was also determined the inhibitory (MIC mg/mL) or fungicidal concentrations (MFC mg/mL) for A.niger. In the method extracts obtained by Soxhelet Extractor filtered through membrane filtrate and analysed with “disc diffusion” and “tube dilution” methods. Extracts of fresh and dried materials with various solvents prepared fresh and dried materials were obtained from only one firm that collected and processed materials from Bursa, Çanakkale and Balıkesir regions. According to the results, between the extracts with ethyl alcohol from fresh samples, onion was more inhibitory than garlic, leek has the less activity. Between the acetone extracts of fresh samples only garlic extract has inhibitory against A. niger and the others haven’t any inhibitory activities. Preparations of extracts with water solvent and analysis with Soxhelet method there haven’t any inhibitory effect for each material, but pure garlic juice showed inhibitory effect . Between the ethyl alcohol extractions of dry materials dry onion then dry leek and at the last dry garlic exhibit inhibitor activity. Moreover in acetone extractions dry onion and dry leek have similar inhibitory activity but the dry garlic have less. In extractions with water solvent only garlic inhibited the microorganism. Imported commercial garlic oils with obtained steam distillation have much more inhibitory effects against to A. niger than obtained pressing method and diluted with vegetable oils selling in the markets. At the result indicating that extractions and essential oils of Allium vegetables find place in antimicrobial applications in various fields.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3732
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202350.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons