Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3728
Title: Felsefe açısından insan hakları ve insan hakları sorunları
Other Titles: Human rights and the problems of human rights in terms of philosophy
Authors: Çüçen, A. Kadir
Karakulak, Seral
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı/Felsefe Bilim Dalı.
Keywords: Kavram
İnsan
Hak
İnsan hakları
Concept
Human
Right
Human rights
Issue Date: 2-Nov-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karakulak, S. (2007). Felsefe açısından insan hakları ve insan hakları sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yüzyılımızda insanın yaşadığı en büyük problemler insan hakları alanındadır. Bu problemlerin çözüme ulaşabilmesi için, felsefenin insan hakları kavramını alıp bu kavramın sınırlarını oluşturan çerçeveyi çizmesi gerekmektedir. Günümüzde insan hakları kavramının içeriği gittikçe bulanıklaşmış, bulanıklaşmaya başlayınca da insan haklarının ne olduğuna dair bilgimiz belirsizlesin is. ir. Bu yüzden, insan hakları kavramını oluşturan çerçeveyi çizerken, sırasıyla 'kavram', 'insan' ve 'hak' kavramların, incelemek gerekmektedir. Bu kavram incelemesi s.ras.nda, insan haklarm.n tarihsel süreci içerisinde hangi savaşımların ürünü olduğu ancak felsefe yoluyla anlaşılabilecektir.
In our century, the biggest problems, which human has to deal with, are in human rights area. In order to solve these problems, philosophy should shape the borderlines of human rights' concept which comes out as its frame, considering this concept. Recently, the content of human rights' concept has blurred, and as it has become unclear, we lack of knowledge about what human rights are. For this reason, the contents of 'concept', 'human' and 'right' need to be examined one by one while shaping the borderlines of human rights' concept. Whilst this examination, it is barely explained by philosophy, which struggles led human rights in its historical process.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3728
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220954.pdf470.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons